Logga in
Logga in

Broarbeten i Västmanlands län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Västmanlands län som ska bytas, förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Väg 532, Hacksta i Västerås, broreparation

Från mitten av augusti till slutet av september reparerar vi tråget under järnvägsbron som går över Söderleden i Hacksta. Under två veckor enkelriktas trafiken under bron, och i fyra veckor helt avstängt med omledning.

Väg 532, Hacksta i Västerås, broreparation