Logga in
Logga in

Västmanland Väg 532, Hacksta i Västerås, broreparation

Från mitten av augusti till slutet av september reparerar vi tråget under järnvägsbron som går över Söderleden i Hacksta. Under två veckor enkelriktas trafiken under bron, och i fyra veckor helt avstängt med omledning.

Vad?

Reparation av tråget under järnvägsbron som går över Söderleden i Hacksta, Västerås.

Varför?

Viktigt med kontinuerligt underhåll så att alla kan köra tryggt och säkert.

Nuläge

Arbete pågår mitten av augusti–slutet av september, 2022.

Om projektet

Det är viktigt att kontinuerligt underhålla och reparera våra broar och vägar så att alla kan köra tryggt och säkert.

Enkelriktat i två veckor och helt avstängt i fyra veckor

Järnvägsbron över Söderleden behöver repareras och vi börjar vårt arbete i mitten av augusti. För att göra arbetet snabbare och på ett trafiksäkert sätt kommer vi under de första två veckorna, vecka 33-34 den 15-26 augusti, att enkelrikta trafiken under bron. Trafik till Hacksta kommer under dessa två veckor att kunna passera in under bron, men hänvisas sedan att åka ut från Hackstaområdet via Johannisbergsvägen och Hammarbyrampen.

Under vecka 35-38, mellan den 29 augusti och den 23 september, kommer Söderleden att stängas av helt. Det innebär att under dessa fyra veckor kommer all biltrafik, även tung trafik, hänvisas att åka via Johannisbergsvägen och Hammarbyrampen till och från Hackstaområdet. Vi ber er uppmärksamma och följa orange skyltning.

Vi ber er respektera vägarbetsområdet, de som arbetar på platsen och att följa den orangea skyltningen för att komma rätt.

Du som går och cyklar kan alltid passera

Gång- och cykelbanan under bron kommer att vara öppen, vilket gör att fotgängare och cyklister kommer kunna passera under hela tiden som reparationsarbetet pågår.

Tidslinje

1 Projektet startar Augusti 2022

2 Projektet blir klart September 2022