Logga in
Logga in

Väg 1186, Smögenbron, underhåll

Vi renoverar Smögenbron för att förlänga dess livslängd.

Vad?

Vi renoverar Smögenbron.

Varför?

Bron behöver renoveras för att den ska hålla även i framtiden.

Nuläge

Förberedelser inför byggstart. Svevia är upphandlad entreprenör.

Om projektet

Smögenbrons betong och armering är i dåligt skick, vilket gör att betong släpper från bron. För att förlänga brons livslängd renoverar vi bron med start i januari 2023. Vi beräknar vara klara 2025.

Vi kommer att:

  • reparera brostöden, undersidan av bron och lådbalken
  • byta brons kantbalkar
  • installera ny belysning
  • rusta upp stödmurar
  • rusta upp gång- och cykelvägarna över bron.

Så påverkas du som bor i närheten

Vi kommer att arbeta under dagtid, och du som bor i närheten kan komma att störas av buller under renoveringstiden.

Så påverkas trafiken

Från januari till mitten av juni och från mitten av augusti till december 2023 kommer det att vara sänkt tillåten hastighet över bron, och bara ett körfält kommer att vara öppet. Trafiken kommer att regleras med trafikljus. Begränsningarna är nödvändiga eftersom vi påverkar brons konstruktion under arbetet.

Välkommen på informationsmöte

Vi bjuder in dig som berörs av arbetet till en informationsträff. Trafikverket och Svevia berättar om projektet, och du får tillfälle att ställa frågor.

Datum och tid: tisdag 6 december, klockan 18.
Plats: Smögengården.

Tidslinje

Tisdag 6 december klockan 18 i Smögengården.

2 Byggstart Januari 2023

3 Klart December 2025

Kontakt

Jacob Civilis

Projektledare

Telefon: +46 10-123 28 56

Mats Björesund

Platschef Svevia