Logga in
Logga in

Nya tågplaneringssystemet MPK

På denna sida har vi samlat information om de förändringar som sker i samband med införandet av det nya tågplaneringssystemet. Vi uppdaterar sidan löpande med aktuell information och nyheter.

Aktuellt just nu?

(Eventuellt innehåll, som inte passar som egen nyhet )?

Vad är MPK

MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) är ett verksamhetsutvecklingsprojekt inom där Trafikverket utvecklar nya arbetssätt och digitala lösningar för att det ska bli enklare att planera och ansöka om tider i spåren. I år har tågplanen tagits fram samtidigt som ett nytt system för tågplaneringen införs genom MPK. Införandet har skett i tre etapper sedan våren 2021. Den nya tågplanen för 2023 började att gälla den 11 december i det nya systemet.

Bakgrund till införandet

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen, som skapas varje år. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. Tågplanen skapas utifrån en förutbestämd process där datum definieras enligt lagkrav och förordningar (bland annat  järnvägslagen). Datumet för ny tågplan, andra söndagen i december, är reglerat utifrån ett europeiskt regelverk.

Hur påverkar detta  mig som resenär?

Införandet av det nya systemet innebär stora förändringar både internt på Trafikverket och externt och det har funnits inkörningsproblem som fördröjt den ordinarie processen. Vi uppmanar resenärer att följa trafikinformationen på Trafikverket.se och ta kontakt med det företag man reser med.

 

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Tony Börjesson
Kommunikatör
Tony Börjesson