Logga in
Logga in

Vi förbättrar vägar i hela landet i sommar

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare. Använd gärna trafikinformationen via startsidan på trafikverket.se när du planerar din resa, där ser du vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

Även den här sommaren genomför vi åtgärder i hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten och minska risken för akuta fel. Vi bygger exempelvis nytt, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Det skapar ett bättre flöde så att du ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Vägarna tar oss hela vägen fram och de knyter ihop människor med näringsliv, service och fritidsaktiviteter i hela landet. I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 procent av personresorna i transportsystemet sker med bil eller buss på våra vägar. Väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten och därför är det viktigt att underhålla de vägar vi har.

Fler fordon och tyngre transporter har ökat slitaget på vägarna. Trots att det har gjorts många underhållsinsatser finns det fortsatt stora och ökande underhållsbehov på vägarna. Vi genomför omfattande vägarbeten i hela landet under sommaren, när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Samtidigt påverkar det förändrade omvärldsläget priser och tillgången på material, vilket kan leda till att alla åtgärder inte kan genomföras som planerat.

Planera din resa och var beredd på att den kan ta längre tid än vanligt, tänk på:

  • Var utvilad.

  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna. Alla ska komma hem efter jobbet.

  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.

  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på vår startsida på trafikverket.se.

Här nedanför listar vi några av de största vägarbetena i sommar, i olika delar av landet. Använd gärna trafikinformationen via startsidan på trafikverket.se för att hålla koll på vilka vägarbeten som pågår eller startar inom kort.

Karta sommarens vägarbeten

Här hittar du en karta med ett urval av sommarens vägarbeten.

Norra Sverige

Län: Norrbotten och Västerbotten

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Sävar – Gumboda

Beläggningsarbeten Sävar – Lillåbron, samtliga körfält. Ny kontrollplats byggs norr om Sävar. Mötesfri väg Djäkneboda – Bygdeå och Sikeå – Gumboda. Faunabroar Gladaberget och Granberget.

Avstängd väg och körfält, nedsatt hastighet, trafiklots och trafikljus.

E12  (Väg 365), Lycksele och Bäckmark – Strömsund

Beläggningsarbeten. Eventuellt avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots och trafikljus.

E45, Dorotea

Tätortsåtgärder. Nedsatt hastighet, körfält avstängda, trafikljus och/eller flaggvakt.

Väg 373, Svensbyn – Vitsand

Ombyggnation till 2+1-väg och nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafikljus, flaggvakt och lotsbil

Väg 395, kring Junosuando

Breddning och förstärkning av väg för tunga transporter. Ett körfält öppet, begränsad framkomlighet. Trafikljus, flaggvakt och lotsbil kan förekomma.

E4, Salmis – Haparanda

Ombyggnation till 2+1-väg. Omledning av trafik.

Väg 95 och 372, Skellefteå

Två brobyten längs Järnvägsleden.

Avstängning Klockarbergsvägen i centrala Skellefteå. Omledning för väg 95. Avstängd väg 827 i Skelleftehamn under bron. Omledning trafik via befintliga ramper.

E10 och E45, Gällivare

Beläggningsarbeten. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning.

Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

En cirkulationsplats ska byggas i Gäddvik.

Väg 968 avstängd 23 maj-1 juli. Gamla Gäddviksbron avstängd 4 juli-23 september. Dessutom nedsatt hastighet, avsmalnade körfält, trafikljus.

 

Mellersta Sverige

Län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, genom Härnösand och genom Örnsköldsvik Beläggningsarbeten. Nattarbete kl. 20-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E4, Skönsberg – Torsboda (norr om Sundsvall) Beläggningsarbeten. Nattarbete kl. 20-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E4, länsgräns Gävleborg - Maj (Njurunda) Beläggningsarbete. Nattarbete kl 19-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E45/väg 70, genom Mora Förbättrar framkomligheten och säkerheten genom Mora med ett antal åtgärder, nya cirkulationsplatser, fler körfält, gång- och cykelpassager och gång- och cykelvägar. Stor påverkan genom Mora centrum.
 E45, Strömsundsbron Byte av snedkablar. Avstängd i stort sett varje helg hela sommaren och omledning via väg 345. De helger som det inte är avstängt på regleras trafiken med trafikljus.
Väg 86, Liden – Bispgården           Beläggningsarbete. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
Väg 70, Leksand – Rättvik och Björka – Gåsvarv

Beläggningsarbeten. Nattarbete kl. 20-06, Leksand-Rättvik. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal på båda sträckorna.

E4, kring Söderhamn Beläggningsarbete. Nattarbete, eventuellt omledning.
Väg 84, Ljusdal – Delsbo Beläggningsarbete. Nattarbete. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Väg 84, Södra Sannäs – Näsviken Beläggningsarbete. Nattarbete. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.


Östra Sverige

Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, genom Östergötland Flera beläggningsarbeten och broreparationer längs med E4 genom Östergötland. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
E18, Köping – Västjädra Vi bygger om motorväg, två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
E20, västra Laxå Utbyte av gång- och cykeltunnel som går under europavägen. Trafiken leds över på en tillfällig väg intill E20, fotgängare och cyklister hänvisas till en näraliggande tunnel under E20.
Väg 56, Räta linjen, Kvicksund – Västjädra Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
Väg 56, Räta linjen, Katrineholm – Alberga Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.

Väg 261, Ekerövägen (E4 Förbifart Stockholm),
Nockeby – Tappström samt Edeby – Tillflykten

Breddning av vägen och byggnation av anslutningar till kommande E4 Förbifart Stockholm. Sänkt hastighet och omledning av trafik, risk för köer.
Väg 275, Bergslagsvägen (E4 Förbifart Stockholm), Vinsta, mellan tunnelbanestationen Johannelund och korsningen Bergslagsvägen/Skattegårdsvägen Ombyggnation. Det blir nya gång- och cykeltunnlar, nya gång- och cykelvägar samt nya cirkulationsplatser. Trafiken leds om, risk för köer.
Väg 222, Skurubron, mellan trafikplats Skuru och trafikplats Björknäs Vi bygger ny bro. Trafiken flyttas i sidled, antalet körfält är opåverkat, vi sänker dock hastigheten.
E4/E20, Fittja – Bredäng 

Nya trafikplatser och broreparation.

Begränsad framkomlighet, vissa körfält är avstängda och hastigheten sänkt. Viss trafik leds om.

E4, Häggvik – Kista

Beläggningsarbete samt byggnation av ny passage för Tvärbanan under E4 mellan Kista och Helenelund. Beläggningsarbetet medför begränsad framkomlighet nattetid. Den nya passagen medför att trafiken får passera på en tillfällig väg. 


Västra Sverige

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland 

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E6, Stora Höga – Ödsmål Beläggningsarbeten. Vägsträckan Stora Höga – Stenungsund norra sker beläggningsarbetet på natten med överledning. Vägsträckan Stenungsund norra – Ödsmålsbron sker beläggningsarbeten dagtid med överledning.
E6 Halland, Fjärås – Frillesås                                                                                                Beläggningsarbete. Dagtid nedsatt hastighet till 70km/h, nattetid även överledning till 1+1.
E6, Tingstadstunneln Totalrenovering. Ett tunnelrör stängt, trafik i andra tunnelröret med ett körfält åt varje håll. Enbart körriktning mellan norr och söder. Andra riktningar hänvisas till andra älvförbindelser.
E18 Karlstad,  Kroppekärrsmotet – Universitetsmotet Brorenovering. Körfält/påfart avstängt, hastighet 70km/h. Omledning.
E20, Vårgårda – Skara Mötesfri landsväg. Förbiledning, överledning och sänkt hastighet.

Södra Sverige

Län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Ljungby – Toftanäs E4 byggs ut till motorväg. Sänkt hastighet och omledningar.
E22, Lösen – Jämjö, Lyckebyån – Ramdala samt vid Norra Binga

E22 byggs ut till motortrafikled.
Färre körfält.

E22, Jämjö – Brömsebro Faunapassage. Hastighetssänkningar på sträckan samt omledning av trafiken till förbifart vid broläget under delar av sommaren. Ingen trafikpåverkan vecka 28-32.
Riksväg 23, Huseby – Marklanda Mötesfri väg. Stor omledning av norrgående trafik som leds om via väg 126 och Alvesta.
Riksväg 40, Vimmerby Bergrensning. Begränsad framkomlighet, ett körfält öppet, överledning med trafikljus.