Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett barn kramas av sin mamma.

Punktlighet i tågtrafiken

Näst efter säkerhet är punktlighet vår viktigaste fråga. Här hittar du länkar till aktuell statistik och information om vårt samarbete med övriga aktörer i järnvägsbranschen.

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en av grundförutsättningarna när det handlar om förtroendet för järnvägen. Vårt mål, som vi delar med branschen, är att 95 procent av alla tåg ska vara punktliga år 2020.

Vi arbetar för bättre punktlighet

Du har säkert hört talas om signalfel, om fordonsfel eller om obehöriga i spår. Saker som gör att trafik måste stoppas eller hastigheten sänkas. Säkerheten kommer först, vi chansar aldrig och det är för din skull.

Sett till hela järnvägssystemet kommer nio av tio tåg i tid. Men på vissa sträckor och under vissa tider är tyvärr punktligheten sämre. Framförallt runt våra storstadsområden, och under rusningstrafik, får varje störning snabbt stora konsekvenser. Det kan räcka att ett enskilt tåg blir så lite som två minuter sent för att andra tågs punktlighet ska påverkas.

Tillsammans för tåg i tid

Trafikverket arbetar tillsammans med olika aktörer inom järnvägsbranschen för att identifiera och på sikt eliminera grundorsakerna till att störningar uppstår. Sedan 2013 sker samarbetet inom ramen för initiativet "Tillsammans för Tåg i Tid" (TTT) där alla stora aktörer medverkar. Samarbetet fokuserar på åtta effektområden som står för cirka 80 procent av alla störningar.

Sedan starten för TTT har punktligheten sakta förbättrats och felen i järnvägsanläggningen minskat. Under samma period har dock trafiken ökat, vilket gör att varje enskilt fel idag påverkar fler tåg och resenärer jämfört med 2013.

Redovisning av punktlighet

Du hittar vår redovisning av punktligheten på övergripande nivå per månad och år, samt till ett antal utvalda orter under länken Transport på järnväg i rätt tid.

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för officiell statistik för Sveriges transporter och trafik. Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som försenade.