Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartbild, järnvägspår.

Tillsammans för tåg i tid

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för förtroendet för järnvägen. Det är också helt avgörande för kundnöjdheten.

Näst efter säkerhet är punktlighet den viktigaste frågan för järnvägen. Sett till hela systemet når 9 av 10 tåg sin slutstation i tid, men vi vet att utfallet på vissa sträckor och under vissa tider är betydligt lägre. Sedan 2013 har vi i branschen därför ett tätt och långsiktigt samarbete kallat för TTT - "Tillsammans för tåg i tid". Syftet är att genom ett systematiskt samarbete bidra till att en ökad punktlighet.

De parter som deltar i TTT-samarbetet är:

Åtta områden står för 80 procent av alla förseningar

TTT fokuserade inledningsvis på att göra en grundlig analys och en problembeskrivning av punktlighetsfrågan i Sverige. Det har lett till att vi kraftsamlat våra insatser till åtta områden som visat sig påverka punktligheten mest. De är; Infrastruktur, Obehöriga i spår, Avgångstid, Fordon, Från utland, Banarbete, Trafik- och resursplanering samt Operativ trafikering.

Våra övergripande mål för samarbetet är:

Mål 1: 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell.