Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lotta-Sara Falk, effektområdesansvarig Operativ trafikering och drivande inom

Lotta-Sara Falk, effektområdesansvarig Operativ trafikering och drivande inom "Klustret".

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klustret – kittet mellan tre starka effektområden

Hösten 2017 inleddes en ny fas i TTTs liv. Då skapade ”klustret” – ett nära samarbete mellan tre effektområden med starka beroenden sinsemellan. Men vad är på gång i detta super-effektområde?

De tre effektområden som ingår i det så kallade klustret är Operativ trafikering, Trafik och resursplanering samt Banarbete. Vid sidan av områdenas egna möten träffas hela gruppen åtta gånger på år. Den 24 januari samlades man för uppstartsmöte 2019, och en av de drivande krafterna är Lotta-Sara Falk som är ansvarig för området Operativ trafikering.

– Det var kul att se att hur intresset för och engagemanget i våra delar ökar. Nu i januari deltog även flera nya branschaktörer, vilket bidrar till att vi får bra förutsättningar att driva frågorna i rätt riktning berättar Lotta-Sara och fortsätter:

– En stor fördel vi uppnått genom att skapa det här samarbetet är att vi kan jobba parallellt med respektive aktörs linjeorganisation. Genom att samplanera åtgärder blir det lättare att sätta mål, identifiera indikatorer och få fram resurser.

Vad händer just nu?

Inom just Operativ trafikering är det tre områden man fokuserar på. Det handlar om Digital järnväg och operativt beslutsstöd i realtid, Störningshantering samt Planeringsförutsättningar.

– 2020 närmar sig mot stormsteg, så det finns inget alternativ än att ta på blåstället och kavla upp ärmarna. Vi har många saker som nu behöver rullas ut, till exempel för att minska påverkan av hastighetsnedsättningar säger Lotta-Sara.

Som ett led i det arbetet har effektområdet utsett en rad åtgärdsledare. De fungerar som projektledare med tydligt ansvar att coacha arbetsgruppen, driva på arbetet och följa upp resultaten.

– Man ska komma ihåg att den nuvarande fasen i mångt och mycket handlar om ett förutsättningsskapande arbete. Vi behöver förankra och implementera arbetssätt och processer, samt bestämma på vilka stråk vi får ut den bästa effekten på innan uppföljningen ger nytta.

– Här hoppas jag så klart på fortsatt stöd från Rotgruppen. De har sedan tidigare varit till stor nytta när de genom analys av data kunnat fastslå att de störningstimmar som registreras på DPR och JPR koder i själva verket har en positiv inverkan på järnvägssystemet som helhet. Att prioritera är därför av godo i punktlighetens balansräkning! Vi kan alltså göra skillnad om vi vill, om vi har bra verktyg och rätt planeringsförutsättningar.