Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gruppbild med tre män och en kvinna till vänster och till höger syns ett tåg swisha förbi i hög hastighet.

TTT:s nya ledningsgrupp består av Jan-Åke Bergmark, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström och Viktor Finn.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Möt TTT:s nya ledningsgrupp

I maj tillträdde en ny ledningsgrupp för TTT, branschsamarbetet "Tillsammans för tåg i tid". Här presenteras de fyra medlemmarna.

Programledare för nya tankesätt: Viktor Finn

Porträttbild av Viktor Finn
Viktors järnvägsbana började inom Trafikverket 2013 hos dåvarande generaldirektören med fokus på den då uppblossande underhållsdebatten inom järnväg. Sedan dess har han hunnit med att bo i Bryssel under ett år för att arbeta inom den europeiska samarbetsorganisationen för infrastrukturförvaltare EIM, samt vara chef för Trafikverksskolan i Ängelholm.

Hur ser du på punktlighetsarbetet?
– Som ett arbete som måste vara långsiktigt och systematiskt. När järnvägssystemet sätts på prov i allt större uträckning (ökande trafikvolymer, åldrande anläggning med mera) så finns det mindre och mindre marginaler eller buffert. Därför behöver punktlighetsarbetet växla upp inom branschen och vi måste ändra fokus till uppnådda effekter och inte låta frågor gå i långbänk i onödan. Den samlade kraften från branschen kan vara enorm och det gäller nu att rikta den åt samma håll.

Vilka områden kommer du bevaka lite extra?
– Som programledare för TTT kommer det vara naturligt att vara inne i de flesta frågor. Men till en början kommer de nya delarna gällande ”Sprintar” vara stort fokus för mig. Men även att försöka lyfta goda exempel inom och utom TTT så att vi får extra draghjälp av positiva nyheter och trender. Ett samarbete som detta förtjänar att lyftas fram och visa att branschen verkligen vill arbeta tillsammans.

Hur vill du bidra till en ökad genomförandekraft inom TTT?
– Överlag ser jag att mycket handlar om att skapa möjligheter för övriga organisationen att lyckas. Det gäller oavsett om det handlar om långsiktiga åtgärder eller snabba effekter, om hur vi fångar viktiga perspektiv från experter eller hur vi kan sprida goda exempel vidare. Ett högre tempo i genomförandet kräver också nya tankesätt kring denna eviga fråga, vilket jag hoppas kunna bidra med! 

Med fokus på samverkan: Britt-Marie Olsson

Porträttbild på Britt-Marie Olsson
Britt-Marie Olsson har varit punktlighetsansvarig på SJ sedan 2011 då rollen infördes i bolaget. Innan SJ var hon kvalitets- och hållbarhetschef på Green Cargo. Med ett antal år inom PostNord och Keolis har logistik och transporter varit det hon jobbat mest med. Sedan 2013 har hon varit utlånad till TTT och har bland annat suttit i styrgruppen.

Hur ser du på punktlighetsarbetet?
– Punktligheten är branschens främsta hållbarhetsområde. Som värmländska är jag uppfostrad med att ”Hôlle va en lôver”, och punktlighet är det löfte vi ger våra kunder oavsett om de är resenärer eller godstransportköpare. 

Det är även en arbetsmiljöfråga, för när vi inte håller löftet till våra kunder kan arbetsmiljön för våra kollegor i operativ tjänst tyvärr bli obehaglig och ibland hotfull. Till detta kommer den samhällsekonomiska förlust en opunktlig trafik bär med sig. Med andra ord: Punktlighet är allas angelägenhet och allas ansvar.

Vilka frågor kommer du bevaka lite extra?
– Jag kommer att bevaka att vi gör förbättringar i våra produktionsprocesser, så förändringarna blir bestående och värdeskapande för järnvägsbranschens intressenter. En annan del som jag har på min radar är att se till att vi samverkar på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Det finns inget självändamål med TTT, vi måste kunna visa på resultat.

Hur vill du bidra till en ökad genomförandekraft inom TTT?
­ Vi behöver tänka utanför de arbetssätt vi har idag för att kunna förflytta utfallsnivån för punktlighet. Så jag kommer att fortsätta med att föra samman människor som brinner för en fråga, utmana oss till att tänka utanför en given ram och peppa alla att se möjligheter istället för hinder. Om jag kan vara en möjliggörare så att idéer blir verklighet vet jag att jag har bidragit till arbetet med att nå våra mål punktlighet, regularitet och ökad kundnöjdhet för trafikinformation i stört läge. 

Med sikte på konkurrenskraft: Håkan Sjöström

Porträttbild på Håkan Sjöström
Håkan Sjöström har en gedigen järnvägsbakgrund som sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Det har handlat om växling, biljettförsäljning och tågledning, följt av chefsroller på trafikledningscentralerna i Norrköping och Stockholm. Senast var han säkerhetschef inom Green Cargo från det att bolaget bildades 2000 och fram till augusti 2018 då han övergick till en roll som seniorrådgivare och säkerhetsstrateg.

Hur ser du på punktlighetsarbetet?
– Punktlighet är en av järnvägens ödesfrågor. Att leverera logistiklösningar till resenärer och godstransportköpare innebär att kunderna lägger sin tid och sina leveranser i händerna på oss som leverantörer. Eftersom vi levererar servicetjänster som konsumeras samtidigt som de produceras går det inte att rätta till något i efterskott. 

–Därför är det förebyggande kvalitetsarbetet avgörande om vi ska få behålla våra kunder. Även om våra kunder är beredda att betala för våra tjänster och miljöfördelarna stärker deras miljöprofil och man ”gillar tåg” så kommer kunderna att svika oss om vi inte kan leverera punktlighet och pålitlighet. Så vårt uppdrag inom TTT är väldigt viktigt för att stärka järnvägens konkurrenskraft. 

Vilka frågor/områden kommer du bevaka lite extra?
–  Vi behöver helt klart bli mer innovativa och öka genomförandekraften och snabbheten i förbättringsarbetet. Men lika viktigt är det att slå vakt om de grundläggande kvalitetprocesserna som ständigt måste finnas på plats. Till exempel årstidsförberedelser inför kalla vintrar, heta somrar och hala höstar som måste fungera varje år. Det här vill jag gärna hålla koll på att vi systematiserar. 

Hur vill du bidra till en ökad genomförandekraft inom TTT?
–  Genom att stötta och driva på de effektområden som jag ska samarbeta med och att försöka undanröja de hinder som kan finnas. Men också se helheten i det integrerade järnvägssystemet för att försöka stimulera till synergieffekter i de olika initiativen.

Med fokus på leveransen: Jan-Åke Bergmark

Porträttbild på Jan-Åke Bergmark
Jan-Åke Bergmark är idag chefsstrateg på Öresundståg, och har en lång karriär bakom sig inom järnvägsbranschen som rymmer erfarenheter från operativ trafikledning, strategisk planering och säkerhets- och kvalitetsstyrning. På Jan-Åkes CV finns även chefstjänster för trafikledningscentralen och trafikledningsområde Malmö samt som affärsområdeschef för Skånetrafikens bussar.

Hur ser du på punktlighetsarbetet?
– Järnvägens aktörer ställer ut ett antal löften till kunderna, där punktligheten är ett av våra viktigaste. Vi kan konstatera att vi är allt för långt från att uppfylla våra löften. Den faktiska punktligheten och den så kallade kundupplevda punktligheten ska förbättras! Punktlig och pålitlig trafik skapas i samverkan mellan berörda parter.

Vilka frågor/områden kommer du bevaka lite extra?
– Att vi redan i planeringsstadiet har fokus på leverans till kund. Att arbetssätten inom TTT kännetecknas av ständiga förbättringar, vilket bland annat innebär att goda idéer som testats genom sprintmetod införs i berörda organisationer. Gentemot våra effektområden kommer jag särskilt följa och stödja arbetet inom Banarbete, Obehöriga i spår och Sent från utlandet.

Hur vill du bidra till en ökad genomförandekraft inom TTT?
– I det korta perspektivet vill jag bidra till att framtagna förslag på åtgärder kommer till genomförande. På lite längre sikt vill jag verka för att ytterligare öka intresset i branschen, och att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar i både planeringen och i den operativa leveransen.