Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett regionaltåg och ett snabbtåg vid plattformen på Malmö central

Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktlig målgång för ny punktlighetsforskning

För att ge järnvägsbranschen bättre förutsättningar att styra punktlighetsarbetet initierades forskningsprojektet Nypunkt. I projektets slutrapport lyfts tolv indikatorer fram för att säkerställa att prioriterade initiativ leder till bättre punktlighet.

Ida Kristofferson
Ida Kristofferson. Foto: Karin Linhardt/VTI

Forskningsprojektet Nypunkt har hållit sin egen tidtabell och levererade i slutet av april en slutrapport där 12 indikatorer som täcker stora delar av TTT:s verksamhet lyfts fram. Slutsatsen är att planering och styrning av tåg- och banarbeten är det område som har störst påverkan på punktligheten.

– Både Trafikverkets och järnvägsföretagens planering är komplex när man som idag har relativt stora problem med banfel, tågfel och obehöriga i spår. Vår slutsats är därför att störningstimmar fortsatt är den indikator som bäst visar den övergripande problembilden. Däremot föreslår vi 12 nya indikatorer för att skapa bättre möjlighet att fånga upp att effekterna av pågående och planerade åtgärder berättar Ida Kristoffersson från VTI som utfört studien.

Beställare har varit TTT:s styrgruppsordförande Ann-Sofi Granberg.

Ann-Sofi Granberg
Ann-Sofi Granberg. Foto: Ulf Carlsson

– Det finns ett stort värde för branschen att nu få tillgång till mer detaljerade mått för att säkerställa att de åtgärder vi gemensamt prioriterar inom TTT också leder till ökad punktlighet. Jag ser också positivt på att vi även får mått som fångar resenärsperspektivet, de blir ett bra komplement till vårt pågående arbete för en förbättrad trafikinformation berättar Ann-Sofi.

Bland de nya måtten kan nämnas godstågs avgångspunktlighet vid särskilt viktiga bangårdar, kanalpunktligheten för kritiska bansträckor samt tidsåtgång för att göra en bana trafikklar efter fordonsfel eller vissa fel i infrastrukturen.

– Vissa av Nypunkts föreslagna indikatorer går att följa upp med automatik, medan andra kräver betydligt mer arbete. Det gör att införandet av de nya indikatorerna kommer ske etappvis avslutar Ann-Sofi Granberg.

 

 

Tillsammans för tåg i tid (TTT)

TTT är ett branschsamarbete för att öka punktligheten och förbättra trafikinformationen. TTT har initierat forskningsprojektet Nypunkt, som bedrivits av VTI och som syftar till att ge branschen stöd att styra och leda punktlighetsarbetet mer effektivt.