Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Verksamhetsplan för Tillsammans för tåg i tid fastställd

Verksamhetsplanen för Tillsammans för tåg i tid för år 2019 och 2020 är nu fastställd.

Som engagerad inom TTT (Tillsammans för tåg i tid) ser jag den stora potentialen som finns för en förbättrad punktlighet och trafikinformation. I mina ögon visar de utmaningar som järnvägstrafiken mött under 2018 ännu tydligare att TTT-samarbetet behövs.

Så säger Ann-Sofi Granberg, styrgruppsordförande i TTT, med anledning av att verksamhetsplanen för kommande två år nu är fastställd. TTT-samarbetet som pågått sedan 2013 har för varje år gett ny kunskap om vad brister i punktlighet beror på och hur orsakssambanden ser ut.

– Nu ser vi allt fler områden där denna kunskap omsätts till konkreta aktiviteter som vi är övertygade om kommer bidra positivt på både kort och lång sikt. Men för att arbetet ska kunna leda till konkreta resultat behövs engagemang hos alla aktörer, och självklart tillräckligt med finansiella och personella resurser.

En förändring blir att TTT att ha större fokus på godstrafik, då godstrafiken står för en stor del av störningstimmarna vilket inte står i proportion till den trafikvolym som godssidan står för. Dessutom kommer trafikinformation få ett större fokus, liksom arbetet med att utveckla stråk- respektive storstadsperspektivet.

– Varje effektområde har nu också pekat ut ett begränsat antal åtgärder med hög potential. Uppföljningen av dessa kommer genomsyra såväl effektområdens som styrgruppens arbete. Det finns som jag inledde med en stor potential, nu är det upp till bevis och vi kommer göra allt i vår makt för att visa på effekter redan 2019.