Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikinformation

Vid sidan av de åtta effektområdena med fokus på punktlighetsmålet ingår ett effektområde som arbetar med trafikinformation.

Arbetet inom effektområdet ska leda till snabb och korrekt information till resenärerna, och att hanteringen av resenärer i störda lägen förbättras. Som kund ska du känna att järnvägsbranschen bryr sig om dig även när det inte går som planerat.

Effektområdets prioriterade aktiviteter:

Samstämmig trafikinformation till resenärer i alla kanaler
Utveckla och förbättra branschgemensamma arbetssätt för trafikinformation samt säkra leveransmottagning av pågående projekt.

Säkrad resenärsperspektivet i alla led i projektutveckling
Genomföra resenärsundersökningar och dialoger för att säkra en resenärsdriven utveckling.

Användbar trafikinformation
Införa begreppet 'Tid saknas', med pilot under juni-aug 2019 och i drift september 2019
Vidareutveckla och utöka antalet händelser för konceptet Tidigast trafikstart.

Lättförståelig trafikinformation
Ta fram resenärsdrivna branschgemensamma orsakskoder och ensa budskap om orsaker till störningar.

Säkrare trafikinformation
Skapa säkrare prognoser till resenärer genom en erfarenhetsbank för olika händelsetyper.

Förbättrat kundbemötande i stört läge
Ta fram rekommendationer för samstämmig skyltning för ersättningstrafik.
Säkra ensad hantering/information oberoende av vilken aktör som resenären reser med.

Handlingsplan vid större banarbeten
Ta fram en gemensam (resenärsdriven) handlingsplan vid större banarbeten, liknande de branschgemensamma aktiviteter som genomfördes vid Getingmidjan 2018.