Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på väg mot ett vägarbete

Vägarbeten som påverkar trafiken sommaren 2017

Under sommaren utförs många vägarbeten. Du som trafikant kan via Trafikverkets webbplats hålla koll på våra vägarbeten och planera din resa efter det.

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Under sommaren är det inte bara högsäsong för semesterresor med bilen, utan också för vägarbeten. Att vi genomför arbeten under sommaren beror på flera anledningar, dels är det mest lämpligt vädermässigt, dels är arbetspendling och yrkestrafik inte lika intensiv som under resten av året. Men eftersom arbetena måste samsas med semestertrafiken och har du som förare en viktig roll.

Tänk på din och andras säkerhet

En sträcka med vägarbeten kräver extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från trafikanternas sida. Vägarbeten är en arbetsplats för människor som arbetar med att förbättra säkerhet och framkomlighet. Därför är det viktigt att alla som passerar ett vägarbetsområde visar hänsyn och sätter säkerheten främst. När du planerar din resa bör du ha nedsatt hastighet och minskad framkomlighet i åtanke och vara beredd på väntetider vid vägarbeten.

Håll dig uppdaterad, se start- och stoppdatum

Håll dig uppdaterad genom "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.
Startsidan trafikverket.se

Sammanställning av sommarens trafikpåverkande vägarbeten 2017

Nedan finns en sammanställning med karta över vägarbeten som kommer att påverka trafikanterna i högre grad i sommar. Här är även sommarens trafikpåverkande vägarbeten i respektive län listade. Den länsvisa förteckningen redovisar inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. Vägarbetena som presenteras här pågår någon gång under perioden maj-september.