Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett par kramas medan ett tåg susar förbi.

Åtta områden påverkar punktligheten mest

Vilka är de vanligaste orsakerna till att ett tåg blir försenat? Bit för bit undersöker vi hela järnvägssystemet. Och vi ser att ca 80 procent av alla förseningstimmar kan kopplas till åtta olika områden.

Därför koncentrerar vi nu våra insatser till dessa områden. För varje enskilt område finns strategier och handlingsplaner. Här presenterar vi i korthet några av de åtgärder vi gör inom respektive område.

 1. Infrastruktur

  Vi fokuserar på kontaktledning, signal samt spår och spårväxel, hit hör merparten av problemen. Målet är att till år 2020 minska förseningar orsakade av infrastruktur med 11 500 timmar jämfört med basåret 2013.
 2. Avgångstid

  Om tåget ska komma fram i tid är det viktigt att det avgår i tid. Vi lägger extra fokus på de 15 depåer/bangårdar där det går väldigt många tåg. För dessa är målet att mer än 98 procent av avgångarna ska ske på tid år 2020.
 3. Fordon

  Fel på ett fordon kan få konsekvenser för många andra. Vi har kartlagt vilka som är de vanligaste felen och koncentrerar oss på dessa för att kunna undvika följdproblem. Målet är att till år 2020 minska förseningar orsakade av fordon med cirka 9 700 timmar jämfört med basåret 2013.
 4. Från utland

  Vi arbetar för ökad samverkan mellan länder och har fokus på Öresundsförbindelsen, hit hör merparten av förseningarna. Målet är att till år 2020 halvera antalet förseningstimmar som orsakas av försenade tåg från utlandet, jämfört med basåret 2013.
 5. Banarbete

  Vi koncentrerar oss på de 50 största banarbetena. De svarar tillsammans för 75 procent av de totala störningstimmarna för området. Målet är att till år 2020 minska förseningstimmarna orsakade av banarbeten med 80 procent jämfört med basåret 2013.
 6. Obehöriga i spår

  Människor befinner sig av olika anledningar i spåren. Säkerheten går självklart alltid först, vi stannar eller saktar in för att rädda liv. Genom att sätta upp stängsel på platser som är extra utsatta och även addera kameraövervakning ökar vi säkerheten och minskar förseningarna. Till år 2020 ska vi halvera förseningstimmarna som orsakas av obehöriga i spåren jämfört med basåret 2013.
 7. Trafik- och resursplanering

  Att planera trafiken är komplext. Redan två år i förväg ska järnvägsnätsbeskrivningen tas fram, samtidigt som dagliga situationer ska hanteras och planeras. Om rådet innefattar hela denna viktiga planeringsprocess. Målet är att minska antalet förseningar orsakade av bristande trafik- och resursplanering.
 8. Operativ trafikering

  Tågen ska köra enligt plan och det är landets trafikledningscentraler som har uppgiften, inom tidsperspektivet 24 timmar före till 24 timmar efter utförande. Målet är att minska antalet förseningar orsakade av trafikledning.

Ett nionde område...

Det finns även ett nionde område, Trafikinformation och hantering i stört läge, som inte påverkar själva punktligheten men ändå hör ihop med den. När det uppstår förseningar ska resenären känna sig till freds med hur vi hanterar det och informerar. Målet är att 80 procent av resenärerna år 2020 ska vara nöjda eller neutralt inställda till trafikinformation och övrig hantering i stört läge.