Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt med variabel hastighet på en bro.

Variabla hastighetsgränser

På flera vägsträckor i Sverige finns variabla hastighetsgränser. Med hjälp av omställbara vägmärken kan hastigheten ändras, till exempel när det är risk för halka eller köer, eller när det finns korsande fordon på vägen.

Variabla hastighetsgränser gör att trafikanterna bättre anpassar hastigheten till trafiksituationen än vid traditionell utmärkning med plåtskyltar. På de sträckor där vi har variabla hastighetsgränser har olycksrisken minskat, tempot har blivit lugnare, och framkomligheten har förbättrats något. Miljöeffekterna är dock mycket små.

Olika  typer av trafiksituationer kan bli bättre med variabel hastighet, till exempel:

  • korsande trafik
  • dåligt väglag
  • tät trafik och frekvent köbildning.

Två vägmärken med olika innebörd

Det finns två typer av elektroniska vägmärken med hastighetsangivelse.

Vägmärke med rekommenderad högsta hastighet

Digitalt vägmärke som visar siffran 50 i vitt Vägmärke med hastighetsangivelse utan röd ring visar den rekommenderade högsta hastigheten. Märket anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Vägmärke med föreskriven högsta hastighet

Digitalt vägmärke som visar siffran 50 i vitt med röd ring omkring Vägmärke med hastighetsangivelse och en röd ring visar den föreskrivna högsta hastigheten. Det är ett förbudsmärke och har samma innebörd som ett traditionellt förbudsmärke i plåt.

 

När används de olika vägmärkena?

Föreskriven variabel hastighetsgräns kan användas för att reglera hastighet för väder- och trafikförhållanden vid särskilt utsatta platser. För korsande trafik får endast rekommenderad hastighet användas.