Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En hastighetsskylt där det står 80 någon som håller i den. I bakgrunden syns en landsväg med biltrafik.

Anpassade hastighetsgränser

Trafikverket har fattat beslut om nya hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. Det handlar om 135 mil statlig väg runtom i landet.

Hastighetsanpassningarna sker utifrån vägens utformning. Det handlar både om sänkningar och höjningar av hastighetsgränser.

  • 121 mil väg: sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim (*)
  • 14 mil väg: höjd hastighetsgräns från 110 till 120 km/tim och 90 till 100 km/tim  

(*) Några sträckor sänks från 100 till 80 km/tim för att överensstämma med vägens utformning och därmed uppnå trafiksäkerhet men även för att minska plottrighet i hastighetssystemet.

Här hittar du kartor över de vägsträckor som är beslutade. Hastighetsanpassningar sker inte i Sveriges alla län i år. Därför finns inte länskartor för alla län i sammanställningen nedan. Längre ned på sidan finns även kartor för tidigare års hastighetsanpassningar.

 

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om anpassade hastigheter

Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen  till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas oftast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen. Men ju längre sträcka, desto större påverkan får en hastighetssänkning. När Trafikverket beslutar om hastighetssänkningar, analyserar och väger vi också in hur tillgängligheten påverkas. Men säkerheten går alltid först. Det är viktigare att komma fram oskadd än att komma fram snabbare

Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Uppdraget beslutades i samband med Nationell transportplan 2014–2025. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. De sträckor som föreslogs få anpassade hastighetsgränser under 2020 har varit ute på remiss. Sträckorna beslutades av Trafikverket i november.