Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En hastighetsskylt där det står 80 någon som håller i den. I bakgrunden syns en landsväg med biltrafik.

Anpassade hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2021. Det är en anpassning till vägarnas utformning och en del i den hastighetsöversyn som pågår.

Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Uppdraget beslutades i samband med Nationell transportplan 2014–2025. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns.

Sänkning av hastigheter beslutas år 2022

De sträckor som är föreslagna få sänkta hastighetsgränser under 2021 har varit på remiss och beslutas av Trafikverket under våren i samband med regeringsbeslut om nästa nationella transportplan.

Läs mer i nyhet: Årets hastighetssänkningar på väg beslutas senare än planerat

Höjning av hastigheter införs år 2021

I hastighetsanpassningarna ingår också att höja hastighetsgränser på vägsträckor som byggs om. De planerade höjningarna av hastighetsgränser kommer att beslutas och skyltas om under 2021. Det handlar om 2,1 mil väg som byggs om och byggs ut, det vill säga vägar som mittsepareras och därmed tillåter en högre hastighetsgräns. Vi höjer hastighetsgränsen till 100 km/tim.

Nedan hittar du kartor över de vägsträckor som skickats ut på remiss i år. Även kartor för tidigare års hastighetsanpassningar finns här. 

Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen  till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025. 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas oftast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen.

Vi genomför åtgärder där de får bäst effekt

Vi skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter. Men det tar tid och kostar mycket pengar. Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet, och har även fått en miljard att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens utformning.

Under nuvarande nationell planperiod (2018-2029) kommer vi att arbeta med dessa åtgärder inom trafiksäkerhet:

  • anpassning av hastighetsgränser
  • trafiksäkerhetskameror
  • mötesseparering
  • korsningsåtgärder
  • säkra passager för oskyddade trafikanter
  • utveckling av nykterhetskontroller i hamnar
  • samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät åtgärder för ökad och säker cykling
  • säkra sidoområden
  • åtgärder för ökad och säker cykling
  • mitträffling