Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möte mellan fordon på mortorväg.

Foto: Mostphotos.com

Remissomgången 2016

Här finns remissmaterial för Åtgärder för systematisk anpassning av hastighets-gränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard som skickades ut år 2016.

Under 2016 tog Trafikverket fram en samlad plan för samtliga hastighetsanpassningar som utförs fram till 2025. Planen skickades på remiss till ett stort antal mottagare.

Hastigheterna sätts efter vägens säkerhetsstandard

Hastigheterna på mötesfria vägar med mitträcke höjs från 90 km/tim till 100 km/tim. Fram till år 2025 kommer cirka 120 mil väg att få höjd hastighet när vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.
Hastigheterna på vägar utan mitträcke sänks till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2000 fordon per årsmedeldygn). Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om. Generellt gäller att vägen ska vara mötesfri för att Trafikverket ska tillåta högre hastigheter än 80.

Remissmottagare

Remissmottagare som uppmanades att svara på remissen: Länsplaneupprättare och Länsstyrelser.

Remissmottagare som gavs möjlighet att svara på remissen: alla kommuner, Polisen (nationellt och regionalt), NTF, Riksförbundet Enskilda Vägar, Sveriges Bussföretag, Sveriges Motorcyklister, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Taxiförbundet samt SKL.