Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighet och stoppsträcka

Om olyckan är framme så är hastigheten helt avgörande för hur allvarliga skador man får. Hinner du exempelvis stanna före hindret? Om du inte hinner stanna, vilken hastighet har du i kollisionen?

Hastigheten påverkar den sammanlagda stoppsträckan som består av reaktionssträcka och bromssträcka.

  • Kör man i 30 km/tim hinner man stanna för ett hinder som befinner sig på cirka 12 meters avstånd.
  • Vid 50 km/tim kommer man att kollidera med hindret i 50 km/tim eftersom man inte ens hunnit börja bromsa. Bilen stannar vid 18 meter.

Hög hastighet gör det svårare att ha kontroll över fordonet och hinna reagera i tid om något oväntat händer. Stoppsträckan blir längre ju högre hastighet du har och det blir då också svårare att upptäcka andra trafikanter eller hinder på vägarna.

Bilderna visar samband mellan olika hastigheter och stoppsträckan längd med bra däck, på bra väglag i goda väderförhållanden. Med exempelvis slitna däck och is på vägen blir stoppsträckan betydligt längre. Stoppsträckan påverkas också av hur kraftig inbromsningen är.

En människa befinner sig på en väg 17 meter framför en bil.  Vid 30 kilometers hastighet hinner bromsa och stanna innan bilen når fram till människan på vägen. Vid 40 kilometers hastighet hinner föraren inte stanna. Bilen kör på människan i 9 kilometers hastighet och stannar efter 25 meter. Vid 50 kilometers hastighet kör bilen på människan i 42 kilometers hastighet. Bilen stannar efter 35 meter. Vid 60 kilometers hastighet hinner föraren inte ens börja bromsa och bilen kör på människan i 60 kilometers hastighet. Bilen stannar efter 45 meter.
En person står på vägbanan 17 meter framför dig. Hinner du bromsa? 
En bil kör på en väg. 56 meter framför bilen kommer en älg upp på vägen. Vid 70 kilometers hastighet hinner föraren stanna innan bilen når fram till älgen.  Vid 80 kilometers hastighet träffar bilen älgen. Hastigheten är då 48 kilometer i timmen. Bilen stannar efter 69 meter. Vid 90 kilometers hastighet träffar bilen älgen. Hastigheten är då 69 kilometer i timmen. Bilen stannar efter 82 meter. Vid 100 kilometers hastighet träffar bilen älgen. Hastigheten är då 86 kilometer i timmen. Bilen stannar efter 97 meter.
En älg befinner sig 56 meter framför bilen. När bilen är markerad i grönt klarar sig föraren troligen. Röd bil visar att föraren troligen skadas mer eller mindre allvarligt. 

Utgångspunkten för Nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar. Transportsystemets krockskydd gäller under förutsättning att vi håller hastighetsgränsen och använder bilbälte

Vid överhastigheter kan fordon och infrastruktur i många fall inte skydda trafikanten tillräckligt bra mot skadligt krockvåld. Då finns det två alternativ. Den ena är att justera hastigheten till en nivå där systemet kan skydda de åkande. Det andra alternativet innebär att man förbättrar infrastrukturen genom att exempelvis sätta upp mitträcken, sidoräcken och cirkulationsplatser.

På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt.