Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighet och trygghet

För att trafiken ska kännas trygg att vistas i behöver den vara säker.

När trafikmiljön är både säker och trygg blir den tillgänglig för alla och vi kan vistas i trafiken utan att riskera liv och hälsa. Det ger till exempel större möjlighet att korsa och röra sig längst med vägen då vi  kan välja aktiva sätt att ta oss fram, som till exempel att gå eller cykla.

Texten lyder – max 30 gör stan tryggare för alla. På en grön cirkel finns person som går, en cykel samt en bil försedd med en hastighetsskylt för 30 för 30 kilometer i timmen.
 

Lägre hastigheter är avgörande för att trafiken ska vara och upplevas som trygg och säker. Det ger till exempel större möjlighet att korsa och röra sig längst med vägen och det ger bättre möjlighet för aktiv mobilitet och tillgängliga färdsätt för många.

  • Överhastigheter kostar cirka hundra liv per år. Genom att sänka medelhastigheten 1 km/tim räddas 15 liv per år.
  • Att som cyklist eller gångtrafikant bli påkörd i 50 km/tim eller mer är direkt livshotande.
  • Maxhastighet 30 km/tim ger miljöer som funkar där många människor rör sig.
  • På sträckor och vid passager där biltrafik blandas med gångtrafikanter och cyklister rekommenderas maxhastighet 30 km/tim.

Kommuner har möjlighet att besluta både 40 km/tim och 30 km/tim inom hela eller delar av tättbebyggt område. Under mer än tio år har allt fler av landets kommuner infört dessa hastighetsgränser i sina tätorter, inte minst för att man vill prioritera gående och cyklisters säkerhet och trygghet.

En person står på vägbanan 17 meter framför dig. Hinner du bromsa?
En person står på vägbanan 17 meter framför dig. Hinner du bromsa? 
På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. Att exempelvis bli påkörd av en bil i 50 km/tim när du går eller cyklar motsvarar ett fall från tredje våningen
På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. Att exempelvis bli påkörd av en bil i 50 km/tim när du går eller cyklar motsvarar ett fall från tredje våningen. 

Geofencing är ett sätt att utnyttja ny teknik för att göra det tryggare och trivsammare i stadsmiljöer. Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras till exempel hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa fordons tillgång till specifika zoner eller områden.

Trafikverket har initierat ett fyraårigt program för att möjliggöra geofencing i större skala. I programmet ingår bland annat Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Läs mer på sidan: Geofencing