Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alkolås

Alkolås är en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft.

Med ett alkolås inmonterat i fordonet förhindras en onykter förare att köra. Föraren blåser i alkolåset som kontrollerar om det finns alkohol i utandningsluften. Om alkohol som motsvarar en promillenivå över 0,2 uppmäts, går fordonet inte att starta. Ett alkolås har alltid inbyggd manipuleringsteknik.

Alkolås kan användas i förebyggande syfte, som ett kvalitetssäkringsverktyg eller efter rattfylleri, i ett körkortsprogram. Återkommande utandningsprov under pågående färd används obligatoriskt efter rattfylleri i körkortsprogram, men kan även användas vid behov när alkolåset används som ett kvalitetssäkringsverktyg.

Alkolås vid rattfylleri

Den som misstänks för rattfylleri kan ansöka om att delta i ett alkolåsprogram i stället för att förlora körkortet. I alkolåsprogrammet krävs bland annat att föraren också under färd måste blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller. Om det finns alkohol i utandningsluften registreras det i alkolåsets minnesfunktion. Mer information hittar du hos Transportstyrelsen.

Alkolås som kvalitetssäkring

Alkolås är ett effektivt verktyg, ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Det ger trygghet och förtroende hos passagerare, i kollektivtrafiken och bland godsköpare. Säkerhet i trafiken är viktigt för oss alla. Ingen vill möta eller åka med en onykter förare.

Användning av alkolås har ofta en trafiksäkerhetspolicy som utgångspunkt. Det är viktigt att komplettera användningen med rutiner för service och för de åtgärder eller program som ska aktiveras om en förare inte tillåts starta efter att ha blåst i alkolåset.

Innovation och digitalisering går snabbt inom fordonsutvecklingen. Vi kommer successivt att möta nya tekniker och andra former av lösningar för att öka andelen nykter trafik i vårt transportsystem. Redan nu finns installationer av alkobommar i vissa hamnar och vid ett några företags in- och utfarter för gods som bidrar till att hitta påverkade förare.