Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fakta om alkohol och narkotika i trafiken

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken. Av dessa personer omkom 39 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 15 i olyckor som enbart var drogrelaterade och 3 i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

År 2020 omkom 204 personer i vägtrafiken, en minskning mot föregående år. Antalet omkomna i alkohol och drogrelaterade olyckor ökade, likaså den totala andelen omkomna i sådana olyckor.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier

Alkohol

Av de totalt 204 omkomna under 2020 har 21 procent omkommit i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 42 personer (39 alkohol + 3 både alkohol och droger).

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020 Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020 Källa: Trafikverkets djupstudier.


Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka elva procent fler rattfylleribrott och åtta procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Narkotika

Under 2020 omkom 18 personer (15 droger + 3 både alkohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 5 personer färre än år 2019. Mellan 2015 och 2017 skedde kraftig ökning av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 23 till 40 personer, medan det under 2020 har minskat kraftigt till ungefär samma nivå som tidigare år. En minskning noteras inom grupperna bilister, mopedister och cyklister medan en ökning har skett inom gruppen motorcyklister samt gående.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (cannabis). Tidigare studier (exempelvis Elvik, 2013) har visat att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.

En översyn av data från tidigare redovisade år har genomförts. Observera att enstaka års data kan skilja sig i 2020 års redovisning, jämfört mot tidigare.