Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterdäck och din hälsa

Mikroskopiskt små partiklar kan följa med luften vi andas och påverka vår hälsa negativt. På de platser där partikelhalterna är höga i Sverige kommer partiklarna till allra största delen från slitage och uppvirvling från trafiken.

Dubbdäcken påverkar luft- och ljudkvaliteten i våra samhällen. Att välja rätt däck är därför viktigt, inte bara för säkerheten utan också för vår hälsa. Partikelförorenad luft förorsakar både sjukdomar och dödsfall, som har ett samband med användningen av dubbdäck. Även buller är en viktig fråga; dubbdäcken bullrar mer och sliter ut den bullerdämpande beläggningen på vägarna.

Varje gång dubbarna träffar asfalten river de loss små partiklar som virvlar upp i luften och följer med den luft vi andas in. Eftersom partiklarna är så små fastnar de inte i näsa och svalg utan fortsätter ner i luftrören, och de minsta kan ta sig vidare ner i lungorna .

Partiklar från vägslitage och vägdamm bedöms i första hand påverka luftvägarna. Det kan bidra till luftvägsirritation och försämring av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). De betydligt mindre partiklarna från avgaserna bedöms ha en större roll när det gäller till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

En omfattande studie i Stockholm visar att det finns ett samband mellan ökad dödlighet och dagar med höga halter av grova partiklar i luften.

Estimated Short-Term Effects of Coarse Particles on Daily Mortality in Stockholm, Sweden

En tidigare studie visar också att fler personer uppsöker öppenvården på grund av astma, och att fler läggs in på sjukhus för luftvägssjukdomar under perioder med stor andel slitagepartiklar.

Vi människor är olika känsliga för partiklar. De som redan har någon form av luftvägssjukdom är särskilt känsliga. De reagerar vid betydligt lägre halter och drabbas hårdare.

Våra luftvägar utvecklas ända upp i tjugoårsåldern. Barn kan därför vara extra känsliga för luftföroreningar. Studier visar att barn som bor i luftförorenade områden har sämre lungfunktion. Även astma och allergier kan förvärras för barn i dessa områden.