Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad händer vid krocken?

Här finns information om vilken betydelse bilens olika delar har för säkerheten. Säkerhet i en bil kan delas in i två kategorier, nämligen krocksäkerhet och körsäkerhet.

Krocksäkerhet omfattar den utrustning i bilen som skyddar när olyckan inträffar, till exempel bilbälten, krockkuddar och huvudstöd.

Körsäkerhet är de egenskaper som hjälper till att minska risken för att olyckor inträffar, exempelvis bilens väghållning, förarens sikt och bromssystemet.

Kroppens hastighet ändras drastiskt

Vid en krock ändras kroppens hastighet dramatiskt. Du kan slungas ur bilen eller slå i inredningen.

När du bromsar eller om bilen kolliderar med något påverkas bilen av en kraft som får den att ändra hastighet eller riktning. Den här kraften verkar bara på bilen och inte på dig. Därför kommer du att fortsätta i bilens ursprungliga riktning med nästan oförminskad hastighet om inte något (till exempel bilbältet) håller dig fast i bilen.

Vid en krock ändras bilens hastighet eller riktning mycket snabbt. Om du inte hålls fast i bilen riskerar du att slungas ur eller slå i bilens inredning. Ju snabbare hastighetsändringen är, desto svårare har kroppen att följa med. Det är i det här läget som bilens inbyggda krocksäkerhet ska hjälpa din kropp att inte utsättas för mer våld än den tål.

Det finns två orsaker till kroppsskador vid bilkollisioner:

  • Kroppens hastighet ändras dramatiskt under en mycket kort tidsperiod.
  • Kroppen träffas av delar i det egna fordonet eller från andra fordon eller av något annat, till exempel en stolpe eller ett träd som tränger in i kupéutrymmet. I det här fallet avgörs skadorna av hastigheten hos föremålet som träffar kroppen samt av föremålets form och vilken kroppsdel det träffar.

I många kollisioner beror skadorna på en kombination av dessa orsaker, men de kan även verka var för sig.

Det som har störst betydelse för att skadorna ska minimeras är:

  • rätt användning av bilbältena bilens vikt och konstruktionen hos bilens chassi och kaross
  • utformningen av bilens innerutrymmen
  • rätt användning av bilbarnstolar och annan utrustning för barnsäkerhet
  • rätt förankring av last
  • krockkuddar
  • rätt utformade och inställda säten och huvudstöd på sätena.