Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

MC i bussfil

Trafikverkets sammanställning av forskningsrapporter och artiklar visar inga tydliga resultat på hur säkerheten påverkas för mc när de tillåts köra i bussfilen.

2007 gjorde Trafikverket en systematisk sammanställning av 20 forskningsrapporter och artiklar för att utvärdera hur trafiksäkerheten påverkas när mc tillåts köra i kollektiv-trafikkörfältet ("bussfilen"). Det finns inga tydliga resultat på hur säkerheten påverkas för mc när de tillåts köra i bussfilen.

Resultatet av studierna gäller även i dag och ger ingen tydlig bild av att trafiksäkerheten för motorcyklister förbättras eller försämras när de tillåts köra i bussfilerna. Att öppna fler bussfiler för mc är därför ingen prioriterad insats för att öka säkerheten för motorcyklister. Samtidigt finns det ur trafiksäkerhetsperspektiv ingen anledning att förbjuda mc i de bussfiler där de tillåts köra idag.

Många vill använda kollektivtrafikkörfälten

Vi behöver se till helheten eftersom det är många som vill nyttja kollektivtrafikkörfält. Det är viktigt att det hårt belastade vägnätet runt våra större städer utnyttjas så effektivt som möjligt. Många önskar utnyttja ledig kapacitet i bussfilen på vissa tider och platser, till exempel buss i beställningstrafik, skolskjuts, färdtjänst, taxi och varutransporter.

Kommuner och länsstyrelser tar beslut

Beslut om att motorcyklister får köra i kollektivtrafikkörfält tas av kommuner och länsstyrelser. Idag finns det 22 vägsträckor där mc tillåts i kollektivtrafikkörfält. Tre av dessa är Trafikverkets vägar från Stockholm till Ekerö och Nacka. På kommunala vägar är det upp till varje kommun att bestämma om mc eller annat fordon får köra i kollektivtrafikkörfältet. För statliga vägar är det Länsstyrelsen som beslutar. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen.