Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklande familj med pojke i bild.

Foto: Mostphotos.com

Barnkonsekvensanalyser

Enligt riksdagens beslut om en nationell strategi för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska statliga myndigheter ha som målsättning att göra en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn.

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att pröva vilka åtgärder som är de bästa för de berörda barnen.

Dåvarande Vägverket arbetade med barnkonsekvensanalyser under flera år. Det är en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de bästa för barn. Ekonomistyrningsverket tog fram en modell för barnkonsekvensanalyser, som Vägverket anpassade för den egna verksamheten.

Ett antal publikationer har tagits fram som stöd och inspiration till fortsatt utveckling av barnkonsekvensanalyser:

  • Vägledning för Barnkonsekvensanalyser 
  • Barnen och vägplaneringen, en kunskapsöversikt 
  • Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenhet 
  • Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen 
  • Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället.

Det finns också ett regionalt exempel:

  • Barnkonsekvensanalys Annelöv, utvärdering