Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell statistik över omkomna barn

Av de barn som dör i olyckor har de flesta omkommit i trafiken. De senaste fem åren har drygt 30 barn per år dött i trafiken.

”Transportolycksfall är den vanligaste typen av olycksfall som leder till döden bland barn. Under åren 1999–2003 omkom sammanlagt 214 barn (i genomsnitt 42,8 per år) genom transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik, vilket motsvarar 64,2 procent av alla barn som avlidit genom olycksfall under perioden” (Anders Tennlind: Statistik över skador bland barn i Sverige – avsiktliga och oavsiktliga, Socialstyrelsen, 2007).

Antal dödade barn och fördelning i procent i olika åldrar åren 2005–2009

Under åren 2005–2009 dödades det i genomsnitt 31 barn per år i trafiken.

Antal dödade barn och fördelning i procent i olika åldrar åren 2005-2009
  0–2 år3–5 år6–8 år9–11 år12–14 år15–17 årSumma
Antal 7 7 11 8 18 103 154
Procent 5 5 7 5 12 67 100

 

Dödade 15–17-åringar fördelat på trafikantkategorier

Tabellen visar att det är i åldersgruppen 15–17 år som de flesta dödsfallen inträffar. Några av förklaringarna är att de råkar ut för olyckor med moped eller mc och att ungdomar i den åldergruppen åker med unga bilförare.

Dödade 15–17-åringar fördelat på trafikantkategorier
KategoriFotgängareCyklistMopedistPå mcI bilÖvrigtSumma
Procent 7 5 23 12 50 3 100

 

Omkomna barn 1947 och 2007

År 1947 gav SCB ut en skrift där varje dödsolycka beskrivs med en kort text. Därför är det möjligt att göra en intressant jämförelse mellan år 1947 och år 2007. Källa: Bilismen i Sverige och SCB.

Jämförelse mellan åren 1947 och 2007
Kategori19472007
Antal invånare i Sverige 6 842 046 9 182 927
Antal barn 0–17 år 1 791 103 1 931 652
Antal personbilar 161 226 4 263 530
Antal lastbilar 71 304 504 782
Antal bussar 5 601 13 338
Antal motorcyklar 136 276 286 000
Invånare per bil 29 2
Antal trafikdödade, alla åldrar 527 590
Dödade barn 0–17 år i trafiken 120 32
Andel barn av alla dödade i trafiken 23 % 5 %

 

Jämförelse 1947 och 2007

Samhället har förändrats mycket kraftigt i vissa avseenden under de senaste 60 åren. År 2007 fanns det drygt 26 gånger fler personbilar jämfört med år 1947. Av de 120 barn som dödades år 1947 var 106 gående och cyklister.

Andelen dödade barn av alla dödade i vägtrafiken har minskat kraftigt under denna period. År 1947 var 23 procent av alla dödade i trafiken barn 0–17 år. År 2007 var motsvarande siffra 7 procent.

Dödade gående 0–17 år

Dödade gående 0–17 år - åren 1947 och 2007
Ålder01234567891011121314151617Summa
1947 1 1 10 19 7 10 10 6 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0 75
2007 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 8

 

Dödade cyklister

 

Dödade cyklister 0–17 år
Ålder01234567891011121314151617Summa
1947 0 0 2 0 2 0 3 3 4 0 1 3 0 1 4 1 6 1 31
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3

Tabellerna visar att år 1947 dödades 90 barn yngre än 12 år som gående och cyklister. Motsvarande för år 2007 är 2 dödade. Vad beror då denna mycket kraftiga nedgång av antalet dödade gående och cyklister på? Det finns inget enhetligt svar, men en trolig förklaring är att barn är mer övervakade i dag. De tillåts inte att vara ensamma ute i biltrafiken. Ett antal åtgärder har genomförts för att separera biltrafiken från de oskyddade trafikanterna, och ett antal korsningspunkter har hastighetssäkrats.