Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet (BRUK)

Skolverket har tagit fram ett verktyg för självskattning av kvaliteten i läroplansstyrda verksamhetsformer, kallat BRUK (bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet).

För det ämnesövergripande kunskapsområdet trafik finns följande indikatorer framtagna i BRUK:

  • Eleverna har kunskaper om betydelsen av ett långsiktigt och hållbart transportsystem. 
  • Eleverna undersöker, bearbetar, analyserar och värderar trafikmiljön i samhället. 
  • Eleverna har insikter och kan ge förslag till åtgärder för att förbättra trafikmiljön. 
  • Eleverna vet att biltrafiken orsakar risker för människa och miljö.
  • Eleverna har fått insikter och kan använda olika språkliga uttryckssätt för att formulera sina åsikter vid studier kring trafik, miljö och samhällsplanering. 
  • Eleverna förstår nödvändigheten av att använda skyddsanordningar i trafiken.

Mer att läsa om BRUK finns på Skolverkets webbplats.
BRUK (Skolverkets webbplats)