Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelhjälmslag och dess påverkan på cykling

Trafikverket har beställt en oberoende litteraturstudie för att få en aktuell bild av effekten av en cykelhjälmslag. Merparten av de studier som ingår kan inte påvisa någon minskning i cyklandet i de länder som infört lagkrav på cykelhjälm.

Idag har 27 länder någon form av cykelhjälmslag. En litteraturstudie beställd av Trafikverket i syfte att få en aktuell kunskapssammanställning av effekten av en cykelhjälmslag visar att det är svårt att dra några bestämda slutsatser av de utvärderingar som är gjorda. Sammantaget visade studien på ett blandat resultat. 13 studier visade inte på någon förändring i cyklandet efter införandet av cykelhjälmslag. Två studier visade på minskat cyklande och åtta studier visade på ett blandat resultat (både ökat och minskat cyklande). Mot bakgrund av den kunskap som redovisas i litteraturstudien kan vi i dag inte se ett tydligt samband mellan ett införande av hjälmlag och en minskning av cykling.