Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flicka i bilbarnstol

Barn i bil

En häftig inbromsning, en krock i 40 km/tim. Det behövs inte mycket för att ett barn ska skadas under en bilfärd. Varje år dödas och skadas barn för att bilbältet eller bilbarnstolen inte använts på rätt sätt.

En liten kropp kräver extra stöd. Barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen, och nacken är bräcklig. När en bil krockar kastas barnets huvud framåt och bakåt med våldsam kraft. För att barnet ska kunna klara en sådan påfrestning behövs extra skydd i bilen.

Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning i bilen, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det anger nya regler som började gälla den 1 januari 2007. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10–12 år. 

Bakåtvänt är bäst

Till cirka fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför ska du inte vända ditt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Krockkuddar är en del av bilens säkerhetssystem

Krockkuddar och bilbälte är tillsammans ett bra skyddssystem i bilen. Men en inkopplad krockkudde på passagerarplatsen kan vara livsfarlig för ett barn. Däremot är sidokrockkuddar ingen fara för barn i bilbarnstol.

Koppla ur passagerarplatsens krockkudde

Bakåtvänd bilbarnstol och krockkudde på passagerarplatsen är en livsfarlig kombination. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan vara förödande. Därför ska du aldrig låta ett barn i babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde sitta på en passagerarplats som har inkopplad krockkudde. 

Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden, om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med en nyckel. I vissa bilar kan inte krockkudden kopplas ur. Det är först när barnet är 140 centimeter långt som det är säkert för barnet att sitta på passagerarplatsen med inkopplad krockkudde.

Välj godkänt och prova

Vänd dig till en butik där du får information av utbildad personal och hjälp att prova stolen med barnet i bilen. Stolen ska vara godkänd för barnets vikt. Tänk på att det finns bakåtvända bilbarnstolar som inte är godkända för att användas i baksätet. 

Försäkra dig om att babyskyddet, bilbarnstolen eller bälteskudden är Europagodkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03, eller senare version. Det innebär att godkännandenumret ska börja med siffrorna 03 eller 04. Enbart T-märkta bilbarnstolar får inte användas efter den 9 maj 2008. (Vissa bakåtvända bilbarnstolar har dubbelmärkning, det vill säga både E och T.)

Alla ska ha bälte

I Sverige har vi regler som säger att alla som åker personbil, buss, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte om det finns en sådan plats, och de ska använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet.

Barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter får inte åka i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Vid tillfälliga transporter under korta sträckor är det dock tillåtet. I sådana fall ska barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte åka i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil. Barn som är yngre än tre år får inte åka i fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Det enda undantaget är vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor, men då får barnet inte åka i framsätet.

Bälte i buss

Alla som är äldre än tre år och som åker buss ska sitta på en plats som har bälte, om det finns en sådan plats, och de ska använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden är det dock tillåtet för passagerare att sitta på en plats som inte har bälte.  

Tänk på

  • Utrustningen ska passa både barnet och bilen.
  • Prova alltid före köp.
  • Följ anvisningarna noga.
  • Kontrollera att barnen sitter säkert med bilbältet rätt använt innan du startar bilen.
  • Barn ska aldrig sitta på passagerarplatsen med inkopplad passagerarkrockkudde.
  • Säg till att du vill ha bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde när du beställer taxi.

Det är du som är vuxen som ansvarar för att barnen i bilen använder bilbälte eller annat skydd, som bilbarnstol eller bälteskudde.