Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor vid plankorsning med skylt.

Plankorsningar – korsningar mellan väg och järnväg

Korsningar mellan väg och järnväg i samma plan kallas plankorsningar. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar.

Trafikverket förvaltar 14 000 kilometer statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. De med mest trafik har bommar.

Cirka 3 000 plankorsningar är utrustade med någon slags bom, ljus- och/eller ljudvarning. Det finns även oskyddade plankorsningar på platser där endast ett fåtal människor/fordon passerar. Cirka 3 500 plankorsningar är oskyddade med, eller utan, kryssmärke.

Tåget hinner inte bromsa

Det är viktigt att respektera de varningsanordningar som finns vid plankorsningen. De är till för din säkerhet. Ett tåg kan ha en bromssträcka på över en kilometer och hinner inte stanna före en plankorsning.

Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor (cirka 60 procent suicid).

Ökad säkerhet

Plankorsningsåtgärder minskar antalet olyckor, men kostnaderna är höga och behovet är större än vad pengarna räcker till.

Vid större banupprustningar samarbetar vi med markägare och kommuner för att ta bort plankorsningar, alternativt leda om trafiken till en säkrare plankorsning eller helst en planskild korsning. På de plankorsningar som blir kvar ökar vi skyddet till bommar.

Nya järnvägssträckor byggs utan plankorsningar.