Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kryssmärke, ljussignal, ljudsignal samt bommar på bild.

Kryssmärke, ljussignal, ljudsignal och bommar.
Foto: Stefan Bratt

Skyddsanordningar vid plankorsningar

Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som passerar där.

Bommar

Drygt 2 000 korsningar har idag hel- eller halvbommar. Alla plankorsningar med bommar har även ljus- och ljudsignaler som varnar för att bommarna kommer att fällas. En plankorsning kan också vara kompletterad med gula förvarningsljus, blåvit portal vid plankorsningen och extra hängande reflexer på bommarna. Vid elektrifierade järnvägar finns det också en elskyddsportal ("bondfångare") med texten "Livsfarlig ledning".

Helbommar

Helbommar stänger av hela körbanan och är vanligast i tätorter där många gående och cyklister passerar. För att hinna utrymma plankorsningen behöver bommarna fällas i god tid vilket kan medföra långa väntetider. Vid stationer är det också vanligt att två mötande tåg ska passera på samma bomfällning.

Halvbommar

Halvbommar täcker det högra körfältet.

Ljus- och ljudsignaler

Ljus- och ljudsignaler ger inte lika bra säkerhet som bommar. Denna anläggningstyp nybyggs därför inte. Vid gångvägar kan ljus- och ljudsignaler vara kompletterade med gångfållor.

Kryssmärken

Kryssmärken finns bara på vägar med låga trafikflöden. På en del ställen är kryssmärket kompletterat med ett stoppmärke.

Utan skyddsanordning

Vid plankorsningar med få trafikanter, exempelvis vid ett lantbruk, kan skyddsanordningar saknas.

Platsinformation i plankorsningar

Platsinformationen underlättar för den som behöver rapportera fel i en plankorsning. Den har ett telefonnummer och ett id-nummer (fem siffror). Du hittar platsinformationen på baksidan av kryssmärken placerade till höger sett i färdriktningen.