Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsövergång med varningsskylt med texten Se upp för tåg

Foto: Göran Fält

Trafikverket prioriterar korsningar med förhöjd risk

Trafikverket har inlett ett arbete för att på ett mer systematiskt sätt åtgärda järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk. Här redovisar vi en lista över de plankorsningar som prioriteras de närmaste åren.

Under våren och sommaren 2019 har Trafikverket identifierat järnvägskorsningar som har förhöjd olycksrisk. Vi har prioriterat och påbörjat funktionsutredningar för att ta fram förslag på hur dessa korsningar kan göras säkrare.

Detta är ett arbete som Trafikverket bedriver fortlöpande – vi beskriver och analyserar problematiken med personpåkörningar på järnvägen och tar fram riktade investeringsåtgärder för att minska antalet olyckor. På den statliga järnvägen finns cirka 6 500 plankorsningar, varav cirka 3 500 är oskyddade utan ljud- och ljussignaler och bommar. Alla dessa kan inte byggas bort inom överskådlig tid. Därför har Trafikverket inlett en mer systematisk satsning på att öka säkerheten i de plankorsningar som har förhöjd olycksrisk.

Dessa kan generellt delas upp i två grupper:

 • Plankorsningar som kan förbättras på kort sikt genom enklare åtgärder, exempelvis avverkning av skog utanför järnvägsfastigheten för att förbättra sikten, en så kallad utökad siktröjning.
 • Plankorsningar som behöver byggas om eller ersättas med en ny anläggning, vilket tar längre tid eftersom åtgärderna måste projekteras. I många fall blir detta mer komplicerat eftersom att Trafikverket måste få åtkomst till privat mark.

Plankorsningar som åtgärdas från 2020

Allt eftersom utredningarna blir färdiga läggs åtgärderna in Trafikverkets ekonomiska planering. I plankorsningslistan nedan redovisas löpande framdriften av åtgärderna. Vi redovisar dels de åtgärder som kan genomföras under de kommande fyra åren, 2020–2023, dels de plankorsningar som nu utreds för planerad produktion under åren 2024–2025.


I listan finns även plankorsningar som tidigare har blivit prioriterade att åtgärdas. Plankorsningarna på listan kommer årligen att ses över och fyllas på med nya plankorsningar allteftersom plankorsningar åtgärdas, funktionsutredningar blir klara och plankorsningar med förhöjd olycksrisk identifieras och prioriteras.

Under 2019 har Trafikverket åtgärdat totalt 70 plankorsningar, varav tio av ingår i den ökade satsningen.

Utdrag från plankorsningslistan – åtgärdade 2019 

Kommun

Vägnamn

Åtgärd

Simrishamn     Sextorp V Bommar
Simrishamn     Stockholmsvägen Slopad plankorsning
Tomelilla Lannehög Slopad plankorsning
Tomelilla Kastenborg Slopad plankorsning
Tomelilla Granelund Bommar
Tomelilla Örups slott Bommar
Ystad Sockerfabriken Slopad plankorsning
Ystad Bredastenvägen Slopad plankorsning
Ystad Campingvägen Bommar
Ljusdal Naggen Slopad plankorsning

Ökad säkerhet när banor rustas

Utöver att vi genomför åtgärder på enskilda plankorsningar över hela landet förbättrar Trafikverket säkerheten i samband med att vi rustar upp hela järnvägsstråk. I samarbete med markägare och kommuner arbetar vi då för att plankorsningar stängs eller att trafiken kan ledas om till säkrare plankorsningar. I de plankorsningar som blir kvar förbättrar vi skyddet med bommar – helst vill vi ersätta dem med planskilda korsningar.

Totalt kommer cirka 1 000 plankorsningar att ses över. Där det saknas tillräckligt skydd kommer plankorsningarna att åtgärdas så att tillräckligt skydd uppnås. För närvarande planerar eller genomför Trafikverket plankorsningsåtgärder längs följande stråk:

 • Älvsborgsbanan, Herrljunga–Borås (2019–2021)
 • Fryksdalsbanan, Kil–Sunne (klar 2019), Sunne–Torsby (2021–2022)
 • Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika (år 2020–2021)
 • Ådalsbanan, Västerasby–Långsele (2021–2022)
 • Dalabanan, Mora (2020–2021)
 • Tunadalsspåret, Sundsvall (2023)
 • Hargshamnsbanan (2023)
 • Södra Bohusbanan, Göteborg–Uddevalla (2023–2026)
 • Viskadalsbanan, Borås–Varberg (produktionsstart 2024)
 • Norge/Vänerbanan med Nordlänken, Öxnered–Kornsjö (2024–2025)
 • Mittbanan, Ånge–Sundsvall (2024–2025), Ånge–Östersund (2024–2025), Östersund–Krokom (2024)
 • Bergslagsbanan, Falun–Borlänge (2023), Storvik–Falun (2024–2025)
 • Kinnekullebanan, Gårdsjö–Håkantorp (produktionsstart 2025)
 • Ostkustbanan, dubbelspårsutbyggnad, Gävle–Kringlan, Sundsvall–Dingesjö (produktionsstart 2026)
 • Norra Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad (produktionsstart 2026)
 • Nässjö-Värnamo–Halmstad, delarna Nässjö–Vaggeryd och Forsheda–Reftele (2021–2025).
 • Kust till kust, Almedal–Borås (produktionsstart 2026)
 • Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg (produktionsstart 2026)

Utökad siktröjning vid obevakade plankorsningar

En ökad satsning kommer att ske i syfte att förbättra sikten för den som passerar korsningen. Detta genom att bilda servitut för att avverka skog och röja de hinder som skymmer sikten i obevakade plankorsningar, en så kallad utökad siktröjning. När sikten i obevakade plankorsningar, är dålig får de som ska korsa järnvägen inte fullgod tid till att reagera och stanna om tåget kommer.

Från år 2020 fram till 2025 kommer Trafikverket årligen att åtgärda ett 100-tal obevakade plankorsningar med dålig sikt runt om i Sverige genom, utökad siktröjning. Under hösten år 2019 har 22 plankorsningar åtgärdats.

Nya lösningar för säker passage

Trafikverket har startat forsknings- och innovationsprojektet Varning för tåg vid obevakade plankorsningar, och ska bland annat bjuda in externa aktörer att komma med förslag till säkerhetslösningar. En förkommersiell upphandling planeras med start senare delen av 2020. En förstudie samt marknadsundersökning har genomförts.