Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsövergång med varningsskylt med texten Se upp för tåg

Foto: Göran Fält

Trafikverket prioriterar korsningar med förhöjd risk

Vi arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk. Det innefattar både enskilda plankorsningar och hela järnvägsstråk. Läs om vilka plankorsningar vi prioriterar framöver och vilka åtgärder vi genomfört.

Under våren och sommaren 2019 identifierade Trafikverket järnvägskorsningar som har förhöjd olycksrisk. Vi har prioriterat och påbörjat funktionsutredningar för att ta fram förslag på hur dessa korsningar kan göras säkrare.

Detta är ett arbete som Trafikverket bedriver fortlöpande – vi beskriver och analyserar problematiken med personpåkörningar på järnvägen och tar fram riktade investeringsåtgärder för att minska antalet olyckor. På den statliga järnvägen finns cirka 6 500 plankorsningar, varav cirka 3 500 är oskyddade utan ljud- och ljussignaler och bommar. Alla dessa kan inte byggas bort inom överskådlig tid. Därför har Trafikverket inlett en mer systematisk satsning på att öka säkerheten i de plankorsningar som har förhöjd olycksrisk.

Dessa kan generellt delas upp i två grupper:

 • Plankorsningar som kan förbättras på kort sikt genom enklare åtgärder, exempelvis avverkning av skog utanför järnvägsfastigheten för att förbättra sikten, en så kallad utökad siktröjning.
 • Plankorsningar som behöver byggas om eller ersättas med en ny anläggning, vilket tar längre tid eftersom åtgärderna måste projekteras. I många fall blir detta mer komplicerat eftersom att Trafikverket måste få åtkomst till privat mark.

Plankorsningar som åtgärdas från 2020

Allt eftersom utredningarna blir färdiga läggs åtgärderna in Trafikverkets ekonomiska planering. I plankorsningslistan nedan redovisas löpande framdriften av åtgärderna. Vi redovisar dels de åtgärder som kan genomföras under de kommande fyra åren, 2020–2023, dels de plankorsningar som nu utreds för planerad produktion under åren 2024–2025.


I listan finns även plankorsningar som tidigare har blivit prioriterade att åtgärdas. Vi kommer att se över listan årligen och fylla på med nya plankorsningar allteftersom plankorsningar åtgärdas, funktionsutredningar blir klara och plankorsningar med förhöjd olycksrisk identifieras och prioriteras.

Under 2019 åtgärdade Trafikverket totalt 70 plankorsningar, varav tio ingick i den ökade satsningen.

Kommun

Vägnamn

Åtgärd

Simrishamn     Sextorp V Bommar
Simrishamn     Stockholmsvägen Slopad plankorsning
Tomelilla Lannehög Slopad plankorsning
Tomelilla Kastenborg Slopad plankorsning
Tomelilla Granelund Bommar
Tomelilla Örups slott Bommar
Ystad Sockerfabriken Slopad plankorsning
Ystad Bredastenvägen Slopad plankorsning
Ystad Campingvägen Bommar
Ljusdal Naggen Slopad plankorsning

 

Under 2020 har Trafikverket åtgärdat 64 plankorsningar, varav 19 ingår i den ökade satsningen.

Kommun

Vägnamn

Åtgärd

Avesta Snickarbo Slopad plankorsning
Ljusdal Mellansjö GF Slopad plankorsning
Halmstad Linnégatan Pyramidplattor, stängsel
Habo Mellan–Göhult Slopad plankorsning
Habo Mon Slopad plankorsning
Jönköping Inget namn Slopad plankorsning
Jönköping Inget namn Slopad plankorsning
Jönköping Granbäck Slopad plankorsning
Mullsjö Margreteholms herrgård Slopad plankorsning
Mullsjö Sandhemssjön Slopad plankorsning
Kinda Torps Gård Justering av väg, siktförbättrande åtgärder, ljudsignaltavla
Nässjö Rundseryd Slopad plankorsning
Västervik Skramstads gård Ersättningsväg, slopad plankorsning
Bengtsfors Rävedalsvägen Slopad plankorsning
Lerum Drängsered Bommar, pyramidplattor, stängsel
Jönköping Kortedal Slopad plankorsning
Mark Sundholmen Slopad plankorsning
Stenungsund Östra Berg Bommar
Uddevalla Långehed Bommar

 

Ökad säkerhet när banor rustas

Utöver att vi genomför åtgärder på enskilda plankorsningar över hela landet förbättrar Trafikverket även säkerheten i samband med att vi rustar upp hela järnvägsstråk. I samarbete med markägare och kommuner arbetar vi då för att stänga plankorsningar eller att leda om trafiken till säkrare plankorsningar. I de plankorsningar som blir kvar förbättrar vi skyddet med bommar – helst vill vi ersätta dem med planskilda korsningar.

Totalt kommer vi att se över cirka 1 000 plankorsningar. Där det saknas tillräckligt skydd kommer vi att åtgärda plankorsningarna så att tillräckligt skydd uppnås.

 • Älvsborgsbanan, Herrljunga–Borås (2019–2021)
 • Fryksdalsbanan, Kil–Sunne (2019–2021), Sunne–Torsby (2021–2022)
 • Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika (2021)
 • Ådalsbanan, Västerasby–Långsele (2021–2022)
 • Dalabanan, Mora (2021)
 • Tunadalsspåret, Sundsvall (2023)
 • Södra Bohusbanan, Göteborg–Uddevalla (planerad produktionsstart 2023)
 • Viskadalsbanan, Borås–Varberg (produktionsstart 2024)
 • Norge/Vänerbanan med Nordlänken, Öxnered–Kornsjö (planerad produktionsstart 2024)
 • Mittbanan, Ånge–Sundsvall (2024–2025), Ånge–Östersund (2024–2025), Östersund–Krokom (2024)
 • Bergslagsbanan, Falun–Borlänge (2024), Storvik–Falun (2024–2025)
 • Kinnekullebanan, Gårdsjö–Håkantorp (planerad produktionsstart 2025)
 • Ostkustbanan, dubbelspårsutbyggnad, Gävle–Kringlan, Sundsvall–Dingesjö (produktionsstart 2026)
 • Nässjö-Värnamo–Halmstad, delarna Nässjö–Vaggeryd och Forsheda–Reftele (2021–2025).
 • Kust till kust, Almedal–Borås (produktionsstart 2026)
 • Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg (planerad produktionsstart 2026)

 

Utökad siktröjning vid oskyddade plankorsningar

Vi kommer att göra en ökad satsning för att förbättra sikten för den som passerar korsningen. Det gör vi genom att bilda servitut för att avverka skog och röja de hinder som skymmer sikten i oskyddade plankorsningar, en så kallad utökad siktröjning. När sikten i oskyddade plankorsningar är dålig får de som ska korsa järnvägen inte fullgod tid till att reagera och stanna om tåget kommer.

Från år 2020 fram till 2025 kommer Trafikverket årligen att åtgärda ett 100-tal oskyddade plankorsningar med dålig sikt runt om i Sverige genom utökad siktröjning. Under hösten år 2019 åtgärdades 22 plankorsningar. Under hösten 2020 har 46 plankorsningar åtgärdats. Det är färre än planerat, vilket beror på problem med inventeringar och lantmäteriförrättningar på grund av pandemin.

Reginatåg åker mot kameran i sommarlandskap med vattendrag på båda sidor banvallen och skog i bakgrunden. Foto: Göran Fält

Nya sätt att varna trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar 

Vi bygger om, förbättrar sikten och slopar plankorsningar för att öka säkerheten vid järnvägen. Det ger resultat, men vi behöver göra mer, tänka nytt. Därför har vi tagit initiativ till utveckling av nya och fler säkerhetslösningar, som alternativ till fysiska skyddsanordningar. Säkerhetslösningen ska vara användbar för olika trafikantgrupper som korsar järnvägen, som gående, cyklister och bilister.

Vi har genom en innovationsupphandling tecknat avtal med en extern aktör som har presenterat idéer till en digital lösning för att visa och varna när trafikant och tåg närmar sig en oskyddad plankorsning. Målet är att under verklighetstrogna förhållanden demonstrera, testa och utvärdera den nya lösningen under 2022. Aktörer som tar fram prototyper fortsätter sedan utveckla sina lösningar till färdiga produkter som kan säljas på den öppna marknaden.

Projektet ingår i Trafikverkets forskningsportfölj.