Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

X2000 passerar en åker, blå himmel med moln.

Riskera inte livet – ta den säkra vägen

Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. Det är dessutom förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom när du korsar dem på särskilda övergångar.

Var rädd om dig – det är livsfarligt på spåren

Varje år omkommer eller skadas människor för att de befunnit sig på järnvägsspår. Det kan till exempel handla om att man genar över spåret. Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror och att gena över spåret är livsfarligt. Tåg går tyst, fort och har lång bromssträcka. Ett tåg i 200km/tim kör ungefär 200 meter på tre sekunder. Bromssträckan vid nödbromsning är mer än en kilometer. Lokföraren har inte en chans att stanna för dig.

Längs järnvägen finns godkända platser för att korsa spåren, via plankorsningar med eller utan bommar eller via en bro över eller en tunnel under spåren. Du kanske får gå en längre väg för att nå dem, men du korsar då på ett säkert sätt.

Även järnvägens kontaktledningar ovanför spåret är livsfarliga. Det räcker att komma i närheten för att få ström i sig. Det leder till svåra brännskador och i värsta fall dödsfall. Strömmen alltid är på i kontaktledningen, även när tåget står stilla.

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Trafikverket jobbar för att göra järnvägen säker. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är dessutom förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom när du korsar dem på godkända övergångar.

Trafikverket genomför flera åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in i spårområdet.  Vi sätter till exempel upp stängsel och kompletterar med larmande kameror på utsatta sträckor. Vi monterar också pyramidmattor som gör det svårare för obehöriga att ta sig ut i spårmiljön.

Men det är omöjligt att stängsla in hela järnvägen. Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar varningssignaler och skyltar som visar var det är förbjudet och var det är tillåtet att passera över järnvägen.

Tänk på andra – de drabbas av dina beslut

Förutom att det är förbjudet och livsfarligt leder obehöriga i spår till många sena tåg varje dygn. Det leder till att resenärer och gods inte kommer fram i tid.

Att gena över spår, gå mot en stoppsignal eller krypa under bommar får direkta konsekvenser för tågtrafiken. Särskilt runt våra storstäder där det är trångt på spåren får varje stopp eller hastighetsnedsättning snabbt stora konsekvenser för punktligheten. När människor vistas otillåtet i spårområdet stoppas antingen tågen eller så sänks hastigheten.

Under 2021 uppgick förseningstimmarna på grund av att obehöriga vistas i spåret till  över 2 000 timmar. Och det omfattar bara när personer sprungit över spåret och hindrat trafiken – inte när trafiken stoppats på grund av förolyckad person.

För lokförarna är det en mardröm att riskera att köra på en annan person. De har ingen möjlighet att få stopp på tåget i tid om någon plötsligt befinner sig i spåret.