Logga in
Logga in

Rattfylleri

Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Här hittar du information om rattfylleri, alkohol och droger med mera.

Alkohol- och drogrelaterade olyckor

I genomsnitt är en av femhundra bilister rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2021, vilket motsvarar 22 procent av alla omkomna i trafiken. Av dessa personer omkom 31 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 11 i olyckor som enbart var drogrelaterade och 5 i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

År 2021 omkom 210 personer i vägtrafiken, något fler jämfört med föregående år. Antalet omkomna i alkohol och drogrelaterade olyckor minskade, likaså den totala andelen omkomna i sådana olyckor.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol>0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol>0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2021.

Källa: Trafikverkets djupstudier

Alkohol

Av de totalt 210 omkomna under 2021 har 17 procent omkommit i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 36 personer (31 alkohol + 5 både alkohol och droger).

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2021.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Narkotika

Under 2021 omkom 16 personer (11 droger + 5 både alkohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 2 personer färre än år 2020. Mellan 2015 och 2017 skedde kraftig ökning av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 23 till 40 personer. Därefter har en minskning skett till ungefär samma nivå som tidigare år.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2020.

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2021.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (cannabis). Tidigare studier (exempelvis Elvik, 2013) har visat att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2020.

Diagrammet visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2021.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

En översyn av data från tidigare redovisade år genomfördes under 2020 för samtliga fem bilder.. Observera därför att enstaka års data kan skilja sig jämfört med tidigare data publicerad före 2020. ,

Skolmaterial om alkohol och narkotika i trafiken

Hur hjälper vi våra unga att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken? Trafikverkets skolmaterial kan vara ett viktigt bidrag.

Materialet består av lektioner som skolor kan använda i sin ordinarie verksamhet i syfte att motverka rattfylleri.

Trafikverkets skolmaterial för högstadiet och gymnasiet innehåller övningar, filmer och frågor som på olika sätt berör alkohol och narkotika i trafiken. Övningarna bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. Fokus ligger på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken.

Du som är pedagog kan göra stor skillnad

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Du som möter många ungdomar kan göra skillnad. Din insats är viktig. Genom detta material kan du ge ungdomar kunskap och mod att motverka rattfylleri.

Materialet består av fem lektioner för årskurs 7-9 samt fem lektioner för gymnasiet och finns att ta del av på webbplatsen "Gratis i skolan".

Gratis i skolan (annan webbplats)

Mer information om alkohol och droger

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Britt Lisra
Kommunikatör
Karin Ulén