Logga in
Logga in

Rattfylleri

Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Här hittar du information om rattfylleri, alkohol och narkotika med mera.

Alkohol- och narkotikarelaterade olyckor

En dödsolycka definieras som alkoholrelaterad om alkohol (0,2 promille eller mer) har påvisats hos en motorfordonsförare, fotgängare eller cyklist. Flera trafikanter kan också ha varit påverkade i en och samma olycka.

Med narkotika avses här narkotikaklassade preparat, där preparat som tillförts som medicinering eller i akutbehandlande syfte exkluderats.

I övrigt definieras dessa på motsvarande sätt som alkoholrelaterade olyckor. I dessa olyckor behöver det därmed inte alltid vara den påverkade som omkommer

I genomsnitt är en av femhundra bilister rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom i en alkohol- eller narkotikarelaterad trafikolycka år 2022, vilket motsvarar 25 procent av alla omkomna i trafiken. Av dessa personer omkom 32 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 16 i olyckor som enbart var drogrelaterade och 8 i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

År 2022 omkom 227 personer i vägtrafiken, det är fler jämfört med föregående år då 210 personer omkom. Antalet omkomna i alkohol- och narkotikarelaterade olyckor ökade 2022 jämfört med 2021, likaså den totala andelen omkomna i sådana olyckor. Sett över hela perioden har antalet omkomna i alkoholrelaterade olyckor minskat medan antalet narkotikarelaterade dödsfall nu är tillbaka på ungefär samma antal som i början av perioden, efter några år av relativt höga värden.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol>0,2 promille) vägtrafikolyckor 2012 till och med 2022. Källa: Trafikverkets djupstudier

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol>0,2 promille) vägtrafikolyckor 2012 till och med 2022.

Källa: Trafikverkets djupstudier

Alkohol

Av de totalt 227 omkomna under 2022 har 18 procent omkommit i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 40 personer (32 alkohol + 8 både alkohol och narkotika).

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2012 och 2022. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2012 och 2022.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2012 och 2022. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2012 och 2022. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Narkotika

Under 2022 omkom 24 personer (16 narkotika + 8 både alkohol och narkotika) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 8 personer fler än år 2021. Mellan 2015 och 2017 skedde en kraftig ökning av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 23 till 40 personer. Därefter har en minskning skett till ungefär samma nivå som tidigare år.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2012 och 2022.

Diagrammet visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2012 och 2022.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (cannabis). Tidigare studier (exempelvis Elvik, 2013) har visat att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2012 och 2022.

Diagrammet visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2012 och 2022.

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Skolmaterial om alkohol och narkotika i trafiken

Hur hjälper vi våra unga att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken? Trafikverkets skolmaterial kan vara ett viktigt bidrag.

Materialet består av lektioner som skolor kan använda i sin ordinarie verksamhet i syfte att motverka rattfylleri.

Trafikverkets skolmaterial för högstadiet och gymnasiet innehåller övningar, filmer och frågor som på olika sätt berör alkohol och narkotika i trafiken. Övningarna bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. Fokus ligger på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken.

Du som är pedagog kan göra stor skillnad

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Du som möter många ungdomar kan göra skillnad. Din insats är viktig. Genom detta material kan du ge ungdomar kunskap och mod att motverka rattfylleri.

Materialet består av fem lektioner för årskurs 7-9 samt fem lektioner för gymnasiet och finns att ta del av på webbplatsen "Gratis i skolan".

Gratis i skolan (annan webbplats)

Mer information om alkohol och narkotika