Logga in
Logga in

Alkohol - så påverkar den

Med alkohol eller andra droger i kroppen är du en livsfarlig bilförare. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det cirka 35 procent.

Det är en självklarhet för de flesta att inte dricka alkohol eller använda andra droger och sedan sätta sig bakom ratten. Ändå har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Alkoholen påverkar hela kroppen

Alkoholen påverkar i stort sett hela kroppen, både insidan och utsidan.

Synen försämras

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens förmåga att samarbeta. Det leder i sin tur till sämre förmåga att bedöma avstånd. Den som blir riktigt berusad kan börja se dubbelt. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten, och mörkerseendet blir sämre.

Reaktionstiden blir längre

Reaktionstiden blir längre redan vid låga promillenivåer. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där du snabbt måste välja vad du ska göra.

Svårare att koordinera

Alkoholen bedövar det centrala nervsystemet. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Det blir svårare att göra mjuka, precisa rörelser.

Uppmärksamheten avtar

Hjärnan klarar inte av att ta in information från ett lika stort synfält som i nyktert tillstånd. Effekten blir något som kallas tunnelseende. Det innebär att du kan missa väsentlig information.

Tröttheten smyger sig på

Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen. Du märker inte att tröttheten smyger sig på.

Vi påverkas olika

Det skiljer sig mycket åt hur alkohol påverkar olika personer. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kroppsvikt, vad man ätit och hur mycket, vad man druckit och under hur lång tid är faktorer som alla påverkar promillenivån. Starksprit ger högre promillehalt än motsvarande mängd alkohol i form av vin eller öl.

Prestationsförmågan kan vara nedsatt även dagen efter

Normalt förbränner vi i genomsnitt 0,15 promille alkohol per timme, men förbränningshastigheten varierar mellan individer. Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande. Prestationsförmågan kan vara påtagligt nedsatt dagen efter, trots att promillehalten är noll. Den effekten kan sitta i ganska länge och man bör därför avstå från körning dagen efter.

Droger – så påverkar de

Det finns fler droger än alkohol som påverkar körförmågan.

Enligt trafikbrottslagen är det förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet, förutom om en substans använts enligt läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Men bilförare kan även dömas för rattfylleri om polisen uppmärksammar att de är så påverkade att de inte kan köra på ett betryggade sätt, trots att de följt läkares ordination.

Sjukdomar och läkemedel

Både sjukdomar och läkemedel kan påverka din uppmärksamhet och din reaktionstid. Det kan gälla utskrivna läkemedel på recept mot smärta, sömnbesvär, ångest, depressioner, epilepsi, allergi eller hosta, men även andra läkemedel kan påverka dig. Läkaren ska vid utskrivandet av trafikfarliga läkemedel upplysa sin patient om hur läkemedlet kan påverka reaktionsförmågan och förmågan att uppträda som trafikant. Apoteken har också ett informationsansvar när de lämnar ut dessa läkemedel till dig.

Använd bara dina egna läkemedel och den dosering som läkaren angett! Avstå om du känner dig påverkad av ditt läkemedel eller om andra i din omgivning tycker att du har påverkats.

Enligt trafikbrottslagen har du själv ansvaret för hur läkemedel påverkar dig i trafiken.

Narkotika påverkar nervsystemet

Narkotika, som till exempelvis amfetamin, cannabis, heroin och kokain, påverkar alla körförmågan. Gemensamt för de här drogerna är att de påverkar nervsystemet. De kan orsaka trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet.

Narkotika skiljer sig från alkohol genom att de är olagliga att använda, inneha, tillverka och sälja. Det är också olagligt att framföra ett fordon drogpåverkad.

För att bli dömd för drograttfylleri ska ett narkotiskt ämne finnas i blodet. För att bli dömd för narkotikabrott räcker det att det narkotiska ämnet finns i urinen. Även för mindre narkotikabrott kan fängelse utdömas.