Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokförare i förarhytten på ett tåg.

Kontrollera tillståndet på järnvägen

Årligen görs ungefär en miljon besiktningar av järnvägen. Vi gör både underhållsbesiktningar och säkerhetsbesiktningar. En annan viktig källa till information är lokförarna som är våra ögon i ute i spåret.

Varje år görs cirka en miljon besiktningar av järnvägen. Vi besiktigar i dag mer än någonsin och har stor kunskap om anläggningens tillstånd. Tack vare nya metoder kan vi idag utföra fler besiktningar maskinellt och inte manuellt som tidigare.

Kontrollen av anläggningen omfattar både underhållsbesiktningar och säkerhetsbesiktningar. Vi har tydliga föreskrifter kring vad som ska besiktigas och hur ofta.

Säkerhetsbesiktningar utförs på allt som kan påverka säkerheten och om risker upptäcks utökas besiktningarna för att undvika skador.

Avvikelser registreras och kategoriseras utifrån hur allvarlig anmärkningen är ur ett säkerhetsperspektiv. Ett akut fel, som äventyrar säkerheten, innebär omedelbara åtgärder medan andra anmärkningar kan få längre hanteringstid innan de ska vara åtgärdade.

En annan viktig informationskälla är de som dagligen trafikerar spåren – lokförarna. Vi har rutiner kring hur lokförare ska anmäla fel och brister till oss och på samma sätt som med besiktningarna registreras och kategoriseras dessa fel för att sedan åtgärdas i rätt ordning.

Definitioner av fel och anmärkning

När vi på Trafikverket pratar om att något är fel i anläggningen så är det något som faktiskt är trasigt och behöver lagas inom kort.

Vi besiktigar järnvägsanläggningen kontinuerligt och upptäcker då brister som kan leda till att något går sönder och då blir fel som måste åtgärdas. Anmärkningarna är olika allvarliga och kategoriseras därefter.

Man kan jämföra det med besiktningen av en bil. Om något allvarligt fel upptäcks på bilen som äventyrar trafiksäkerheten för omgivningen så får bilen körförbud om det inte åtgärdas omedelbart. Sen händer det att bilen får anmärkningar som kan vara mer eller mindre allvarliga. En del behöver åtgärdas inom en viss tid andra är mest för kännedom för bilägaren att de existerar men de äventyrar inte säkerheten i trafiken.