Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsunderhåll nattetid.

Planera underhållsåtgärder

Vi planerar underhållet både kortsiktigt och långsiktigt. Vi prioriterar utifrån vårt strategi för underhåll och de leveranskvaliteter som ingår i Nationell plan.

Underhållsplaneringen görs dels i ett långsiktigt perspektiv i Nationell plan 2014-2025. Dels i ett kortare perspektiv i Trafikverkets verksamhetsplanering.

Vår verksamhetsplaneringen resulterar i en rullande treårig plan och nuvarande gäller 2015-2017.

Våra prioriteringar styrs av underhållsstrategin och leveranskvaliteterna i Nationell plan. Exempel på leveranskvaliteter är att planerade åtgärder ska ha effekt och bidra till en robust och säker anläggning samt till god punktlighet.

Vårt fokus på användarnas perspektiv har ökat och i dag görs valen framförallt utifrån effekter och möjligheten att störa trafiken så lite som möjligt.

Vi arbetar även med nya sätt att sampaketera åtgärder och införandet av tågfria tider för underhåll.

Teknisk livslängd

I Trafikverkets systematiska långsiktiga planering utgår vi från olika parametrar för att veta var vi ska sätta in våra åtgärder på längre sikt.

Den tekniska livslängden på allt material som finns i järnvägsanläggningen är en viktig parameter som ger oss en hint om var och när vi behöver göra åtgärder vid nästa tillfälle. Vi försöker även att återanvända komponenter så länge som möjligt vilket kan innebära att vi kanske inte byter till exempel en hel spårväxel utan bara de komponenter i växeln som faktiskt är trasiga. Det får till följd att vi förlänger livslängden på spårväxeln, och annat material i anläggningen, jämfört med vad dess tekniska livslängd var satt från början.