Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skötsel av broar

Trafikverket förvaltar drygt 20 600 broar, varav cirka 4000 är järnvägsbroar och 85 öppningsbara broar. Vi underhåller broarna för att de ska vara säkra och inspekterar dem regelbundet.

Det är stor spridning på broarnas ålder. Nedanstående diagram visar åldersfördelningen januari 2013.

Diagram som visar åldersfördelningen på broar.

Diagram i större format (pdf, kB, öppnas i nytt fönster)

Övervägande delen av broarna är byggda i betong, men det finns även många stålbroar. Vi inspekterar alla broar minst vart sjätte år. Förutom att inspektionerna är underlag för hur vi ska planera underhållet på såväl kort som längre sikt, bedömer vi om respektive bro uppfyller de leveransstandarder den ska uppfylla som sin del av transportsystemet.

Vi underhåller broarna för att de under sin livstid ska vara säkra och uppfylla de krav på till exempel bärighet för transporter, som de byggdes för. Ökande och tyngre transporter, ändrat klimat och andra förutsättningar förändrar successivt de tekniska och funktionella kraven på broarna. Därför samplanerar vi underhåll och förbättringar så att vi inte behöver störa trafikanterna vid fler tillfällen än nödvändigt.

Förebyggande underhåll mest kostnadseffektivt

Vi utför många olika former av underhållsåtgärder på våra broar. Normalt är ett förebyggande underhåll mest kostnadseffektivt. Detta utför vi för att inte skador ska uppkomma som kan försämra funktionen på bron. På vägbroar tvättar vi exempelvis årligen kantbalkar rena från salt och annat som kan försämra betongens kvalitet. Som skydd för betongkonstruktionen finns det under beläggningen, asfalten, ett tätskikt. Detta behöver bytas några gånger under brons livslängd för att inte betongkonstruktionen ska brytas ner. Stålet målas så att det inte ska utsättas för rostangrepp. För att säkerställa bärigheten, framförallt för tyngre transporter, förstärker vi även många broar eller byter ut bärande delar.

När en skada ändå uppträder gör vi ett planerbart avhjälpande underhåll, med en bibehållen funktion. Vi kan behöva göra betonglagningar för att skydda brons armering från rostangrepp. Skyddsräcken som inte längre klarar säkerhetskrav efter påkörningar eller rostangrepp, kan behöva bytas.

Vi byter numera i större utsträckning ut äldre, mindre betongbroar mot rörbroar framförallt i stål, men även prefabricerade (förhandstillverkade) rörbroar i betong.