Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skötsel av broar

Trafikverket förvaltar cirka 21 000 broar varav 17 000 är vägbroar och 4 000 järnvägsbroar. Vi underhåller broarna för att de ska vara säkra och inspekterar dem regelbundet.

Trafikverket arbetar långsiktig och systematiskt med brounderhållet, såväl med inspektioner som med efterföljande planering och åtgärder. Vi inspekterar alla broar handnära minst vart sjätte år och har bra koll på tillståndet och bra stöd och regelverk.

Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt.

  • Vid behov byts kantbalkarna ut för att bron ska fortsätta vara stark och säker. Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion och i dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen som skyddar den bärande konstruktionen från inträngande vatten och salt.

I ett regeringsuppdrag utreds upp till 800 broar på BK1-vägnätet om de behöver förstärkas eller bytas ut. Detta för att kunna tillåta dem för den nyligen införda högre bärighetsklassen BK4.
Broar byggs för en mycket lång livslängd och dimensioneras för högre laster än vad de just nu upplåts för. På så sätt kan dagens broar möta kommande krav i framtiden och tack vare detta kan broar som byggdes för länge sedan fortfarande användas och upplåtas för dagens laster.