Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skötsel av tunnlar

Av de cirka 190 tunnelanläggningar som Trafikverket förvaltar är 165 järnvägstunnlar och 25 vägtunnlar. Tunnlarna kräver kontinuerligt underhåll och inspekteras regelbundet.

Eftersom järnvägssystemet byggdes ut för cirka 100 år sedan är många av järnvägstunnlarna lika gamla. Järnvägssystemet är inte heller lika lätt att anpassa till naturen som vägarna, vilket innebär att järnvägen har förhållandevis fler tunnlar än vägsystemet. Vägtunnlarna är däremot färre och de äldsta är från 1950-talet.

En större utbyggnad av vägtunnlar har skett under 1990- och 2000-talen. Vi har också byggt ett flertal större järnvägstunnlar under senare år, till exempel Citytunneln i Malmö, Hallandsåstunneln och Citybanans tunnel i Stockholm.

De flesta tunnlarna är bergtunnlar, men även betongtunnlar förekommer. Även om det svenska urberget normalt betraktas som ett beständigt material finns det mineralsammansättningar som förändras över tiden, vilket medför att tunnlarna kräver kontinuerligt underhåll.

På samma sätt som för broar, ställs det höga säkerhets- och tillgänglighetskrav på tunnlar. Vi utför huvudinspektion enligt samma intervall som för broar, minst vart sjätte år. Dessutom gör vi säkerhetsinspektioner för järnvägstunnlarna två gånger per år. Då kontrollerar vi utrymningssäkerhet, eventuella blocknedfall och sprickbildningar.

Utifrån tunnelns tillstånd planerar vi underhållsåtgärder som bergrensning, förstärkning samt dränering av vatten och is från tunneltak.