Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Män som arbetar med att bygga järnväg.

Bygga nytt för att öka kapaciteten på järnvägen

Ökat resande, ökade transporter, ökad inflyttning och pendling till storstäderna kräver att järnvägen byggs ut. Och vi bygger ny kapacitet varje dag, men inte över en natt. Stora investeringar kräver tid.

Trafikverket föreslår åtgärder där de gör störst nytta och där bristerna är som störst. I storstadsregionerna och på starkt trafikerade vägar och järnvägar har prioriterade paketlösningar tagits fram. Men vi ska först och främst vårda det vi har, och åtgärder inom drift, underhåll och reinvesteringar har högsta prioritet. Vi bygger nytt när det krävs. Just nu pågår ungefär 350 större och mindre järnvägsprojekt, både nybyggnad och ombyggnad.

Ett större järnvägsprojekt tar cirka 10-15 år från byggstart till trafikstart. Det betyder att det tar tid innan järnvägssystemets kapacitet matchar den trafikökning som har varit.

Citybanan, Hallandsås och höghastighetsjärnväg

Vi bygger Citybanan – en pendeltågstunnel under centrala Stockholm som fördubblar kapaciteten till och från Stockholm. Prognos för trafikstart är 2017. Två spår blir fyra mellan Flackarp söder om Lund och Arlöv norr om Malmö. Järnvägssträckan mellan Malmö och Lund är Sveriges näst mest trafikerade järnväg och därför mycket känslig för störningar. Det har länge funnits behov av att öka kapaciteten på sträckan.

I december 2015 kommer tunneln genom Hallandsås att stå klar och ge ökad kapacitet, kunna hantera tyngre godstrafik och ge tidsvinster för transporter och resor.

De första delarna i en framtida höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg, sträckan mellan Järna – Linköping, beräknas klar till 2028.

Fjärrtåg, lokaltåg och godståg måste köa bakom pendeltågen som stannar vid varje station. När vi har byggt ut Mälarbanan (två spår blir fyra) får pendeltågen nya spår och resenärerna får fler tågavgångar att välja på. Prognosen är 2025 för hela sträckan.

2010 invigdes Citytunneln i Malmö. Citytunneln knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Tunneln samt tre nya stationer ska underlätta för pendlingen i regionen.

Utbyggnaden av totalt 7,5 mil fyrfältsväg respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan stod klar 2012. Projektet gick under namnet BanaVäg i Väst – med syftet säkrare resor, hänsyn till miljön och nya transportmöjligheter för både människor och gods.