Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fel och besiktningar

Antalet fel i järnvägsanläggningen har svängt upp och ner under de senaste åren och det har flera orsaker. Besiktningsverksamheten på järnvägen görs kontinuerligt och utvecklas med nya metoder för att få in mer data och bättre koll på vår anläggning.

Bild som visar anmäla fel per spårkilometer

Klicka här för större bild (pdf, 182 kB)

Antal fel

Det totala antalet anmälda fel per spårkilometer låg på en relativt jämn nivå från 2007 till 2009 för alla bantyper. Felantalet ökade under 2010, framför allt på grund av en bister vinter. Under 2011 och 2012 har antalet fel minskat, förutom på banor med ringa eller ingen trafik där felen har ökat under 2012. Antalet fel per spårkilometer är högst inom storstadsområden. Underlaget för 2013 visar att antalet fel har ökat för alla bantyper 2013 utom banor med ringa eller ingen trafik. Under 2013 har vi skärpt rutinerna för inrapportering av fel för att få bättre kontroll på vår anläggning. Tidigare har flera fel kunnat rapporteras tillsammans i en och samma rapport men nu rapporteras felen var för sig vilket leder till fler fel totalt.

Besiktningar

Varje år görs cirka en miljon besiktningar av järnvägen. Vi besiktigar idag mer än vi någonsin har gjort och har mycket data kring tillståndet på spåret. Nya metoder gör att vi idag gör mindre manuella besiktningar och mer maskinellt. Inga besiktning av järnvägen utförs i egen regi, enligt den strategi dåvarande Banverket och nuvarande har Trafikverket valt. Trafikverkets föreskrifter beskriver vad som ska besiktigas och hur ofta. Det utförs säkerhetsbesiktningar av allt på järnväg som kan ha påverkan på säkerheten. Om särskilda risker upptäcks på en bana utökas besiktningarna och blir tätare för att undvika att skador uppstår.