Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer som väntar på X3000-tåg.

Foto: Göran Fält

Punktlighet på järnvägen

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är näst efter säkerhet järnvägens viktigaste fråga. Järnvägsbranschen har ett gemensamt mål att minst 95 procent av både gods- och persontågen ska vara i tid år 2020.

Sett till hela tågsystemet kommer nio av tio tåg fram i tid. Det kan låta bra, men vi är inte nöjda. För på enskilda sträckor och under vissa tider är punktligheten sämre, och då är det den enskilde resenären som blir lidande. Att andra tåg är i tid är heller ingen tröst om det egna tåget blir sent. Vi förstår det, och den frustration förseningar orsakar hos exempelvis pendlare.

De främsta orsakerna till att tåg inte är i tid är infrastrukturfel, fordonsfel eller att människor av någon anledning finns i eller intill spåren. Det är exempel på händelser som gör att trafik måste stoppas eller hastigheten sänkas. Säkerheten kommer först, vi chansar aldrig och det är för din skull.

Blir ett tåg försenat får det också snabbt följdverkningar för andra tåg. Det kan räcka med en så liten försening som två minuter innan andra tåg börjar påverkas.

Gemensamt arbetssätt i järnvägsbranschen

För att öka punktligheten behöver vi se på hela systemet och hur olika delar samverkar och påverkar varandra. Sedan 2013 har vi ett branschsamarbete kallat Tillsammans för Tåg i Tid där Trafikverket samarbetar med aktörer som Jernhusen, BTO (Branschföreningen tågoperatörerna där bland annat SJ och Green Cargo ingår), Swedtrain, FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer) och Svensk kollektivtrafik (där bland annat SL, Skånetrafiken och Västtrafik ingår).

Genom branschsamarbetet skapar vi förutsättningar för att kunna göra analyser så de åtgärder som ger en högre punktlighet prioriteras. Åtta gemensamma utvecklingsområden som står för 80 procent av alla störningstimmarna har identifierats. Dessutom rör samarbetet ett nionde område som handlar om kvaliteten på trafikinformation när störningar ändå uppstår.

Utmaning att förbättra punktligheten

Det är en utmaning att förbättra punktligheten och samtidigt rusta en sliten järnväg där trafiken ökar för varje år som går. Underhåll är en viktig del för att komma tillrätta med problemen. Varje år sker 2000 planerade arbeten på järnvägen där vi byter spår och växlar, byter kontaktledningar och rustar signaler och ställverk.

Dessa arbeten ska läggas in i en snäv tidtabell som omfattar cirka 1 500 000 tåg per år. De största arbetena med stor påverkan på trafiken läggs in i tidtabellen, medan många andra arbeten utförs inom så kallade servicefönster nattetid, under storhelger och under sommaren.