Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bommar vid järnvägen.

Säkerheten går alltid först

I valet mellan punktlighet och säkerhet väljer vi alltid säkerheten först. Det gör vi för dig, dina medresenärer och banarbetare. Även om det ibland kan innebära att tåget blir några minuter sent.

Nollvisionen är vår ledstjärna. Den innebär att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag. Tåget är i dag det säkraste transportmedlet tillsammans med flyget. Att upprätthålla säkerheten i ett komplext system som järnvägen är dock en utmaning. Många tåg ska trafikledas i samma system, i en snäv tidtabell som omfattar 4 000 tåg per dygn. Det är därför vi har säkerheten i fokus hela tiden. Akuta fel på järnvägen som kan påverka säkerheten hanteras omedelbart. Kan vi inte upprätthålla säkerheten stoppar vi trafiken eller sänker hastigheten tillfälligt. Och när underhållsarbeten genomförs så ska det ske på ett sätt som är säkert både för banarbetare och tågpassagerare. Vi har nya och tydligare regler för arbete i spår, som har minskat både olyckor och tillbud vid banarbeten.

Säkert att åka tåg i Sverige

I en internationell jämförelse är det säkert att åka tåg i Sverige. Att tågpassagerare omkommer i olyckor är mycket ovanligt, men det inträffar fortfarande alltför många olyckor där människor omkommer eller skadas i plankorsningar, eller på grund av att de befunnit sig ute på spåren. Vi har tydliga mål som säger att antalet omkomna på järnvägen ska minska till 55 år 2020, vilket är en halvering jämfört med 2010. Den största delen (cirka 75 procent) av de personpåkörningar som inträffar varje år är självmord. Vi har regler som säger att om en människa upptäcks på spåren, ska trafiken stoppas. På särskilt utsatta sträckor genomför Trafikverket åtgärder som gör det svårare att ta sig ut på spåren, eller inför system som larmar. Genom att minska möjligheterna att ta sig upp på spåren reduceras också risken för andra personpåkörningar än självmord, exempelvis när personer genar över spåret.

Säkerheten är också en förutsättning för ett fungerande transportsystem. Färre olyckor sparar i första hand liv, men bidrar också till att transportsystemet är effektivt och tillförlitligt. Vi bedriver vårt säkerhetsarbete tillsammans med alla aktörer i järnvägsbranschen, som alla har en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen i positiv riktning.