Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikcentral

Trafikledning styr all järnvägstrafik

Snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg färdas i olika hastigheter på samma spår. Och med den stora trafikökning som varit de senaste åren, ökar kraven på en effektiv trafikledning.

Storstäderna växer vilket ställer högre krav på kollektivtrafik och att hantera trängsel. En större störning i till exempel Göteborg, Stockholm eller Malmö kan snabbt få effekter över hela landet med stora förseningar som följd. Därför måste störningar hanteras snabbt för att ge minsta möjliga trafikpåverkan. Störningar hanteras snabbare om lösningsalternativen är planerade i förväg med bland annat hjälp av reduceringsplaner – det vill säga att man stänger av eller minskar trafiken på berörda sträckor.

Nytt tågledningssystem ger bättre förutsättningar

En väl fungerande trafikledning är ett mycket viktigt bidrag till att hantera situationer med trängsel, köer, störningar, överbelastning och besvärliga väderförhållanden. För att bättre kunna styra dagens trafik krävs ett nytt så kallat tågledningssystem. Ett sådant planeras vara infört 2019. 

Det ska ge bättre förutsättningar att förebygga risker för trafikstopp och ge ett bättre beslutsstöd för att snabbare kunna hantera störningar. En stor skillnad mot i dag är att trafiken i hela landet i framtiden ska kunna styras helt eller delvis från olika trafikcentraler. Det kommer att minska sårbarheten. Det nya systemet finns med i den nationella planen som regeringen beslutat om för trafiksatsningar de närmaste åren.

Vi samarbetar med tågbolagen

En ytterligare åtgärd är att ha ett ännu tätare samarbete med tågföretagen för att tillsammans kunna hantera störningar bättre för resenären. I och med att vägtrafikstyrningen numera sitter tillsammans med trafikledning för järnväg i Malmö och Gävle kan ersättningstrafik vid komplexa trafikstörningar samordnas bättre med till exempel ersättningstrafik och trafikinformation. Ett exempel är Skånetrafiken som sitter i Trafikverkets trafikcentral och Västtrafik kommer att flytta in i samma lokaler som Trafikverket i Göteborg när väg och järnvägsstyrningen väl flyttat ihop. 

På tur står även flytten av vägstyrning, Trafik Stockholm, ihop med järnvägsstyrning i Stockholm. På trafikcentralen i Stockholm pågår ett nära samarbete med ett par järnvägsföretag som sitter dels fysiskt, dels virtuellt i samma lokaler för att arbeta fram effektivare, gemensamma arbetssätt kring trafikstyrning och trafikinformation.