Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor på en tågperrong.

Trafikökning på järnvägen

Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. På 25 år har persontrafiken på järnväg nästan fördubblats. Samtidigt har infrastrukturen inte byggts ut eller underhållits i motsvarande takt.

Inflyttning till de stora städerna och ökad arbetspendling är en av anledningarna till ökningen. Statistiken visar att regionaltrafiken har ökat med hundratals procent de senaste 25 åren. I takt med att trafiken tätnat på spåren – 550 000 tågresor görs per dygn – har det blivit svårare att komma åt spåren för att underhålla dem. Hundratusentals ton gods transporteras varje dygn på tåg som är tyngre än tidigare. Det tillsammans med att tåg idag kör fortare än man gjort tidigare, gör att slitaget ökar. Vi arbetar med ett antal olika åtgärder för att kunna underhålla järnvägen så effektivt som möjligt.

Underhåll, modernisering och utbyggnad

Men järnvägen behöver inte bara underhållas. Den behöver också moderniseras och byggas ut för att matcha dagens trafik. Ett exempel är den så kallade "getingmidjan" strax söder om Stockholms central. För 150 år sedan passerade tio tåg per dygn på de två spåren. I dag är siffran cirka 600 tåg per dygn. Följden av den täta trafiken blir ett sårbart system där en större störning snabbt kan få konsekvenser, även i resten av landet. I högtrafik ankommer eller avgår ett tåg från Stockholm C var 45:e sekund.

Åtgärder för att underlätta

Andra åtgärder är att vi bygger längre plattformar – på så sätt kan tågen ha fler vagnar och ta fler resenärer. Ett exempel är mellan Alingsås och Kungsbacka. Plattformarna förlängs från 160 meter till 225 meter.

Den enkelspåriga järnvägen mellan Alvesta och Kalmar är en del av Kust till kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/ Karlskrona. Sedan Öresundstågstrafiken förlängdes till Kalmar, har tågresandet ökat mycket kraftigt. En åtgärd för att förbättra kapaciteten och minska risken för förseningar är att bygga flera mötesspår. Detta är ett exempel på sträcka där detta har nyttjats.

Fler och tätare signaler gör att tågen kan köra tätare efter varandra vilket effektiviserar trafiken. Detta används bland annat på vissa sträckor på Västra stambanan.