Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snöröjning vid spårväxel.

Vädret påverkar järnvägstrafiken

Vi gör allt vi kan för att bemästra vädrets makter, men ibland tvingas vi helt enkelt ställa in eller reducera trafiken. Hellre att några tåg går än att alla står stilla.

Hårt vinterväder påverkar järnvägen. Ett exempel är växlarna. Järnvägen har cirka 12000 växlar, och många av dem har växelvärme som smälter snö och is. Men mycket stora mängder snö och is i kombination med stark kyla kan innebära att växlar ändå fryser. Tågen släpper också ner is och snö i växlarna. Då måste växlarna snöröjas manuellt, och det kan ta två man upp till två timmar att snöröja en växel. Vid och omkring centralstationerna i de större städerna finns väldigt många växlar som kan behöva snöröjas vid hårt vinterväder.

När vädret gör det omöjligt att köra tåg som planerat

Vi har tydliga snöröjningsplaner, ser till att ha extra bemanning vid varningar för hårt väder, installerar värme i fler växlar och installerar snöskydd för att undvika drivbildning. Det är några av våra vinteråtgärder. Men om vädret ändå omöjliggör att köra tågen som planerat, kan vi ta beslut om att reducera trafiken. Genom färre avgångar skapar vi tid till att snöröja spåren. Vi har färdiga planer för hur vi ska reducera trafiken, som vi tagit fram tillsammans med tågföretagen. Det är en tuff åtgärd, men det gör att de tåg som går faktiskt får en möjlighet att komma fram. Det är bättre några tåg går än att alla står stilla.

Spårhalkan gör det svårt för tågen att komma fram

Spårhalka orsakas främst av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som blir väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur. Det kan bli så halt att tågen faktiskt har svårt att komma fram. Det gäller särskilt tunga godståg som färdas på banor med höjdskillnader och stigningar. Trafikverket röjer vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning. Som förebyggande åtgärd används också ett friktionsmedel. Ny infrastruktur kan också inverka positivt. Ett exempel är Hallandsåsen. I dag går järnvägen över åsen, med ganska branta stigningar. När tunneln genom Hallandsåsen är klar i slutet av 2015 försvinner höjdskillnaderna och risken för spårhalka minimeras.

Trädsäkrade banor mindre känsliga för stormar

Stormar kan fälla träd över kontaktledningar och spår. För att minska riskerna för det har sammmanlagt 400 mil järnväg trädsäkrats – vi har fällt träd bredvid järnvägen för att de inte ska orsaka skada vid stormar. De banor som är trädsäkrade blir mindre känsliga för hårda vindar och kan i större utsträckning hållas öppna vid hårt väder, än de banor som inte är trädsäkrade.