Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Så här arbetar vi mot kopparstölder

Höga metallpriser bidrar till att koppstölder sker på järnvägen. Det är ett sabotage mot järnvägstrafiken med driftstopp och höga kostnader som följd, men inte minst en stor säkerhetsrisk.

Den som stjäl utsätter sig själv för stor fara. Järnvägsanläggningen riskerar även att bli farlig att beträda för den entreprenör som kallas ut på felsökning eller har ett planlagt arbete ovetandes om att vitala säkerhetsfunktioner kan vara satta ur spel.

Drabbar människor

Kopparstölder innebär förseningar och drabbar människor och gods. Inställda och försenade transporter genererar höga samhällskostnader, men även direkta kostnader för Trafikverket och järnvägsföretagen. I samband med stöld är det även vanligt att kablar som inte innehåller koppar skadas, men som är viktiga för järnvägsanläggningens säkerhet och funktion. Det riskerar att leda till stora störningar.

Så arbetar vi för att förhindra stölder

Trafikverket arbetar aktivt med åtgärder för att öka robustheten i järnvägsanläggningen för att förhindra stölder, men också för att minska konsekvenserna och riskerna om de ändå inträffar. Vi arbetar för att minska tillgängligheten på koppar, vi ersätter till exempel koppar med andra material. Andra förebyggande åtgärder är att vi stöldskyddsmärker med DNA och samarbetar med andra företag och organisationer, inte minst Polisen.

Ett antal av Trafikverkets åtgärder:

  • Deltagande i nätverk och samarbeten med järnvägsföretag, entreprenörer, Polisen, andra drabbade företag och myndigheter i jakten att minska kopparstölder.
  • Bevakning med väktare och/eller kameraövervakning.
  • DNA-märkning av värdehögt material har en tydlig motverkande funktion, men ger också bevisvärde vid en prövning i domstol.
  • Andra materialval för att minska intresset för stöld.
  • Mindre tillgänglig anläggning, stängsel och skyltning.
  • Borttagning av övertaligt material och buskage för att minska möjligheten för obehöriga att vistas i skymundan.