Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallsbergs rangerbangård

Säkra bangårdar

Trafikverkets projekt Säkra bangårdar går ut på att göra rangerbangårdar säkrare för dem som arbetar på området och att hindra allmänheten från att vistas där.

Trafikverket har under 2013–2014 byggt områdesskydd runt sex rangerbangårdar. Borlänge, Malmö, Helsingborg, Sävenäs, Hallsberg och Gävle har fått nya stängsel, grindar och övervakningskameror för att skapa en säker arbetsmiljö för personalen och för att förhindra att obehöriga vistas på bangården. Under 2015 förstärks även områdesskyddet runt Trelleborg rangerbangård.

Arbetet ingår i vårt projekt Säkra bangårdar som omfattar sammanlagt sju bangårdar i landet. Efter säkerhetsgranskningar av rangerbangårdarna har vi kommit fram till att följande åtgärder ska genomföras:

  • förstärka säkerhetsorganisationen kring rangerbangårdarna
  • införa nödlägesplan och ordning- och skyddsregler
  • förbättra områdesskyddet på rangerbangårdarna.

Tidplan för byggnationer och stängning av grindar:

  • Helsingborg – Byggnation klar och grindar stängdes 8 september
  • Malmö – Byggnation klar och grindar stängdes 29 september
  • Borlänge, Sävenäs, Hallsberg och Gävle – Byggnation klar. Stängning sker under 2015.
  • Trelleborg – Byggnation klar 2015.

Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med förhöjd säkerhetsnivå.

Syftet med de nya reglerna är att uppnå en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats. I samband med stängning av grindarna kommer Trafikverket att börja följa upp efterlevnaden av ordnings- och skyddsreglerna.

Behörighetsansökningar

För att få tillträde till en bangård med förhöjd säkerhetsnivå behöver företag ansöka om egen behörighet för sin personal och underleverantörer. Ett tillträdesavtal och en behörighetslista behöver fyllas i och skickas till Trafikverket. Ordinarie hantering är att behörighetsansökningar för varje enskild bangård görs till Trafikverkets säkerhetssamordnare. Behörighetsansökningar för järnvägsföretag och deras underleverantörer hanteras av Support järnväg. Kontaktuppgifter till säkerhetssamordnarna finns under Kontakta oss. Företag som har behov av tillträde till alla bangårdar kan göra en nationell behörighetsansökan. Kontakta Support järnväg om nationella behörighetsansökningar.

Observera att företag behöver ha ett avtal med Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare för att få göra behörighetsansökningar. Exempel på avtal är trafikeringsavtal, entreprenadkontrakt och hyresavtal.

ID06

För att öppna grindar behövs ett ID06-kort med EM4102-chip. Trafikverket aktiverar ID06-kortet i sitt passagekontrollsystem Bewator efter godkänd behörighetsansökan. Beställning av ID06-kort görs hos någon av de ackrediterade leverantörerna som redovisas på ID06.se.

ID06.se

Observera att det 13 siffror långa numret för Bewator 13 som Trafikverket efterfrågar i behörighetslistan enbart finns i ID06-kortets chip. Klicka här för tillgång till tillträdesavtal, behörighetslistor och information om hur Bewator 13 numret kan erhållas.

Läs mer: Behörighetsansökningar och tillträdesavtal

Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens inhägnade område behöver genomföra den interaktiva utbildningen "Säkerhet på Trafikverkets rangerbangårdar" innan tillträde medges. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets rangerbangårdar med förhöjd säkerhet.

Inloggningsuppgifter till utbildningen

För inloggningsuppgifter till utbildningen, kontakta Trafikverksskolan via formuläret under Kontakta oss ovan. Be om att få ett engångslösenord för ert företag och en lathund för självregistrering.