Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallsbergs rangerbangård

Säkra bangårdar

Trafikverkets projekt Säkra bangårdar gick ut på att göra rangerbangårdar säkrare för de som arbetar på bangården samt att hindra allmänheten från att vistas där. Projektet omfattade de sju bangårdar som regelmässigt hanterar stora mängder farligt gods.

Karta med utpekade bangårdar.
Berörda bangårdar är Gävle, Borlänge, Hallsberg, Sävenäs, Helsingborg, Malmö och Trelleborg.

Nödlägesplaner

Finns att ladda ner längre ned på den här sidan.

Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med förhöjd säkerhetsnivå.

Ordnings- och skyddsregler

Behörighetsansökningar

För att få tillträde till en bangård med förhöjd säkerhetsnivå behöver varje företag ansöka om egen behörighet för sin personal och underleverantörer. Du fyller då i ett tillträdesavtal och en behörighetslista för varje enskild bangård, blanketter finns längre ner på den här sidan.

 • Gäller det behörighetsansökning för järnvägsföretag och deras underleverantörer skickar du ifyllda blanketter till Support Järnväg:
  support.jarnvag@trafikverket.se.
 • Övriga företag skickar ifyllda blanketter till följande adress:
  tilltradesakrabangardar@trafikverket.se.
 • Företag som har behov av tillträde till alla bangårdar kan göra en nationell behörighetsansökan till Support Järnväg på 010-123 20 20.

Observera att företaget behöver ha ett avtal med Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare för att få göra behörighetsansökningar. Exempel på avtal är trafikeringsavtal, entreprenadkontrakt och hyresavtal.

ID06

För att öppna grindar behövs ett ID06-kort med EM4102-chip. Trafikverket aktiverar ID06-kortet i sitt passagekontrollsystem Bewator efter godkänd behörighetsansökan. Beställning av ID06-kort gör du hos någon av de ackrediterade leverantörerna som redovisas på ID06.se.

ID06.se

Observera att det 13 siffror långa numret för Bewator 13 som Trafikverket efterfrågar i behörighetslistan enbart finns i ID06-kortets chip.

Numret för Bewator 13 får du på följande sätt:

 • Respektive företag läser själv ut numret för Bewator 13 med egen bordsläsare. Exempelvis Aptus Registrera 1105.
 • Några ID06-leverantörer kan hjälpa till med att läsa ut Bewator 13-numret vid nybeställning och för redan levererade kort.
 • Företag som har ett flertal ID06-kort, men inte har möjlighet att själva läsa ut sina Bewator 13-nummer, kan skicka ID06-korten till ett företag som mot en avgift hjälper till med det. Exempel på ett företag är Telehantering i Stockholm AB, men det finns flera.
 • Företag med ett fåtal ID06-kort kan vid mån av tid få hjälp av Trafikverkets säkerhetssamordnare att läsa ut Bewator 13-numret.

Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens inhägnade område ska genomföra den interaktiva utbildningen "Säkerhet på Trafikverkets rangerbangårdar" innan de får tillträde. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets rangerbangårdar med förhöjd säkerhet. Kontakta Trafikverksskolan för inloggningsuppgifter till utbildningen.