Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund

Mellan 2012 och 2015 genomför Trafikverket säkerhetshöjande åtgärder på sju prioriterade rangerbangårdar. Rangerbangårdarna ska vara väl belysta, ordentligt skyddade och inte tillgängliga för allmänheten.

Bangårdar är ett livsfarligt område att befinna sig på för obehöriga. Hittills har rangerbangårdarna inte varit stängda för allmänheten vilket har medfört olyckor, klotter, skadegörelser och stölder. Nu inför vi områdesskydd i form av stängsel, grindar, kameraövervakning och inpasseringssystem på sju rangerbangårdar.

Prioriterade bangårdar

Mellan 2012 och 2015 genomför vi säkerhetshöjande åtgärder på sju prioriterade rangerbangårdar som ingår i projektet Säkra bangårdar. De bangårdar som får förbättrat områdesskydd är Sävenäs, Malmö, Gävle, Helsingborg, Trelleborg, Borlänge och Hallsberg, som alla hanterar stora mängder farligt gods. Enligt järnvägsnätsbeskrivningen 2015, kapitel 3, har dessa rangerbangårdar förhöjd säkerhetsnivå.

År 2008 konstaterade Riksrevisionen att det fanns brister i säkerheten på rangerbangårdar. Det handlade främst om hanteringen av farligt gods men lagkraven har också skärpts, och de aktörer som vistas på bangårdarna har ställt krav på ökad säkerhet för fordon, vagnar och gods. Under 2010 och 2011 inventerade Trafikverket rangerbangårdarna och konstaterade att risknivån var oacceptabel.

Det finns lagkrav på att rangerbangårdarna ska vara väl belysta, ordentligt skyddade och inte tillgängliga för allmänheten. Även om det främst gäller hantering av farligt gods så handlar det även om att skydda mot olyckor och att skapa en bra arbetsmiljö.

Projektet sker i nära samarbete med de aktörer som finns på en rangerbangård, exempelvis Jernhusen, järnvägsföretagen och entreprenörer. Målet är att säkerhetsnivån på de sju rangerbangårdarna ska vara enhetlig.