Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trädsäkring utefter järnvägen. Träd fälls för att bild en 20 meter bred trädfri gata.

Trädsäkra järnvägar

Trafikverket trädsäkrar järnvägar för att minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller kontaktledningar.

Med en trädsäkrad järnväg minskar risken för tågolyckor, trafikstörningar och skador på järnvägen. Järnvägen kan därmed stärka sin roll som ett miljövänligt transportalternativ.

Trädfria skötselgator

Att trädsäkra innebär att vi avverkar träd och därigenom skapar skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Även i kantzonen strax utanför skötselgatan avverkar vi de träd som kan nå spåret om de faller. Särskild hänsyn tar vi i områden med höga natur- och kulturvärden.

Se karta över sträckor som trädsäkras